لینک های دسترسی

خبرنگار عراقی که بوت اش را بسوی بش پرتاب کرده بود به ۳ سال حبس محکوم شد


یک محکمه بغداد منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی را که چندی قبل حین سخنرانی رئیس جمهور بش در بغداد کفش اش را بسوی او پرتاب کرد، به سه سال حبس محکوم کرد.

صدور این حکم باعث خشم طرفداران منتظر الزیدی شد که در برابر الزاماتتوهین و حمله بر یک رهبر خارجیبروز پنجشنبه اظهار بی تقصیری کرد.

وکلای مدافع منتظر الزیدی گفتند، در برابر حکم داده شده مرافعه طلب خواهند شد. زیدی قبلاًمواجه به دریافت یک میعاد حبس ۱۵ ساله به الزامحملهبر یک رهبر خارحی بود.

زیدی در محکمه بروز پنجشنبه گفت که حرکت او یک عکس العمل طبیعی بود و او کاری کرد که هر عراقی میکرد.

زیدی حین حضور یابی در محکمهدر ماهقبل گفت، اظهارات رئیس جمهور بش توام با تبسم بی روح او راجع به پیروزی بعد از سالها جنگ و تباهی در بعد از تهاجم ایالات متحده بر عراق، چیز های زیادی را ثابت می کرد.

حامیان منتظر الزیدی در بغداد گفتند حکم محکمه انگیزه سیاسی دارد.

زیدی باپرتاب نمودن کفش هایش بسوی رئیس جمهور بش حینیکه در بغداد در کنار صدر اعظم عراق در یک کانفرانس مطبوعاتیسخن میزد، آناً در تمامی جهان مسلمانیک قهرمان شد و تعداد کثیر شان بعنوان تبارز همنوائی با او کفش های شانرا بدست گرفته و به جاده هابرآمدند.

عمل منتظر الزیدی همچنان باعث تقلید دیگران شد چنانچه در ماه پیش چنین یک حادثه ای بمقابل وین ژیا باو صدر اعظم چین رخ داد.

XS
SM
MD
LG