لینک های دسترسی

Breaking News

فعالیت طیاره بی سرنشین ایالات متحده در پاکستان


وزیر اطلاعات پاکستان میگوید امید وار است حملات طیاره بی سر نشین ایالات متحده بر اهداف مظنون تندروان در منطقه قبایلی پاکستان توسعه ای نیابد که شامل ولایت بلوچستان گردد.

قمرالزمان کایا، به گذارشمنتشره امروزی روزنامه امریکائی « نیویارک تایمز » پاسخ میداد. او میگوید: حکومت اوبامادر حال این مطالعه استکه آیا فعالیت های نظامی سری اینطیاره را در پاکستان توسعه بدهد یا خیر؟

کایا به خبرنگاران گفت حملات طیاره بی سر نشین تا حال موفق نشده اهداف اش را برآورده سازد.

روزنامه نیویارک تایمز گفته است، دو راپوربسویه بلند در قصر سفیددیده شده که خواستار گسترش اهداف قوای ایالات متحده در یک بردبسیار عمیقتر از ساحهقبالی سرحدی پاکستان است تا شامل یک پناهگاه عمده شورشیان در کویته، مرکز ولایت بلوچستان، و اطرف آن مرکز گردد.

ملا محمد عمر که رهبری حکومت بر انداخته شده طاالبان را بدوش داشت، طوریکه شهرت دارد از سالها بدین سو از داخل ولایت بلوچستان عملیات داشته است.

رئیس جمهور اوباما در حال بررسی مجدد مشی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان است و انتظار میرود در پایان ماه جاری خطوط اساسی آن را در یک کانفرانس بین المللی بر افغانستان در هاگ پخش کند.

روزنامه نیویارک تایمزمیگوید که بسیاری از مشاورانآقای اوباما از او تقاضا دارند مشی اداره بش مبنی بر حمله بر پایگاه های اسلامی در ساحات قبایلی پاکستان را ادامه بدهد.

پاکستان این حملات را محکوم کردهو آنرا غیر مفید خوانده است.

ایالات متحده بکرات بر حکومت پاکستان فشار انداخته تا برای ریشه کن ساختن پایگاه ها تندروان سعی بیشتر کند.

pakistan, tribal, usa, taliban, mullah omar, dari news

XS
SM
MD
LG