لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: مساعی ایالات متحده هفت سال دیرتر صورت میگیرد.


رئیس جمهور افغانستان میگوید از تجدید توجۀ ایالات متحده برای ثبات بخشیدن به کشورش استقبال میکند ولی هشدار میدهد این کوشش هفت سال دیرتر بعمل میآید.

حامد کرزی به تلویزیون عامۀ ایالات متحده گفت از فیصلۀ اعزام ۱۷ هزار عسکر اضافی ایالات متحده به افغانستان استقبال میکند. ولی او گفت که از سال ۲۰۰۲ باینطرف که حملات تندروان افزایش مییافت بکرات خواستار عساکر اضافی از ایالات متحده شده بود.

آقای کرزی همچنان گفت که از طالبان استقبال میکند و از مساعی ایالات متحده برای تماس با شورشیان اعتدالی پشتیبانی مینماید.

آقای کرزی گفت که هنوز تصمیم قطعی نگرفته که در انتخابات مجوزۀ ماۀ آگست برای ریاست جمهوری کاندید شود یانه.

در عین زمان، کای آیده، نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید بیم مخالفین در مورد غیر منصفانه بودن انتخابات، حقیقی و باور کردنی است.

آقای آیده همچنان به شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که نتایج انتخابات قلابی در افغانستان، بی ثباتی دوامدار خواهد بود.

او از حکومت افغانستان تقاضا کرد تا به مخالفین اطمینان بدهد که انتخابات منصفانه و شفاف خواهد بود.

ملل متحد یک کنفرانس بین المللی مجوزۀ تاریخ ۳۱ مارچ را روی افغانستان در هاگ، تمویل میکند. رهبران ارشد جهان درین جلسات که قرار است حکومت اوباما دران مشی جدید خود را در مورد افغانستان و پاکستان اعلام نماید، اشتراک خواهند کرد

XS
SM
MD
LG