لینک های دسترسی

اولین ملاقات براک اوباما با میدویدف


رئیس جمهور براک اوباما و میدویدف، همپایه روسی اش، امروز در لندن ملاقات کرده و موافقه نمودند که مذاکرات شان در مورد محدود ساختن تعداد سلاح های اتمی دارای برد طویل، از سر گیرند.

هر دو رئیس جمهور که برای اولین بار با هم دیگر ملاقات میکردند، گفتند امیدوار اند بر معاهده کاهش سلاح های ستراتیژیک که میعاد آن در دسامبر امسال منقضی میگردد و تقیل ذخایر اسلحه به حد پائینتر از آنچه که در معاهده سال ۲۰۰۲تعین شده است، بتوافق رسند.

آنها به مذاکره کنندگان خود شان هدایت دادند تا از مساعی خود در آن زمینه تا ماه جولای به ایشان گذارش بدهند.

آقای اوباما و میدویدف در پایتخت بریتانیا در قبل از شروع جلسات سران گروه ۲۰کشور دارای اقتصاد عمده در لندن ملاقات کردند.

قبل بر آن، رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا ملاقات کردند و مشترکاً خواستار وحدت جهانی در مقابله و بر خورد با بحران اقتصادی جهان شدند.

آقای اوباما از ضرروت به عطف توجه به موضوعات مورد علاقه مشترک و نه اختلافات در بین قدرت های جهان، یاد نمود و هر دو شخصیت گفتند پیروی از عملیه تحفظ اقتصاد ملی توسط کشور های ذیعلاقه یک راه حل برای رفع بطالت جاری سیر انکشاف اقتصاد نیست.

آقای اوباما و آقای براون همچنان بر اهمیت دیپلوماسی در رسیدگی به موضوعات در افغانستان، شرق میانه و روابط با ایران تاکید کردند.

بعد تر قرار بود رئیس جمهور اوباما با هو شینتاو، رئیس جمهور چین بطور محرمانه ملاقات کند. همه رهبران ۲۰کشور عمده صنعتی جهان اواخر امروز برای صرف شام بدور یک میز جمع خواهند شد.

XS
SM
MD
LG