لینک های دسترسی

تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا به دو صد نفر بلند رفته است


تکانهای بعد از زلزله در منطقۀ ویران شده شهر ال اکیلا در مرکز ایتالیه در حالی احساس گردید که شمار کشته شدگان زلزلۀ دیروزی به دو صد نفر بلند رفت.

تکانهای بعدی به شدت چهار اعشاریه نه بفاصلۀ بیش از یکصد کیلو متری دور تر از روم احساس شد. و عملۀ نجات به جستجو پرداخت.

کار گران و نجات یافتگان این زلزله در شهر دیوار شده ال اکیلا در بین ویرانه ها و گل و لای با بیل و دست و هر چیز دیگر در جستجوی قرباینیان هستند.

سیلویو برلوسکالنی صدر اعظم ایتالیه میگوید دو صد و هفت نفر هلاک و شانزده تن دیگر لا درک میباشند. وی میگوید یکصد و پنجاه نفر زنده از زیر ویرانه ها بیرون کشیده شده اند.

XS
SM
MD
LG