لینک های دسترسی

اظهارات کرزی در مورد قانون تازه جنجال بر انگیز


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وعده نموده در صورتیکه قانون جدید خانواده گی که با انتقادات شدید بخاطر محدود ساختن حقوق زنان روبروست، مغایر قانون اساسی باشد، تجدید خواهد شد.

آقای کرزی روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این قانون که بالای اقلیت شعیه مذهب قابل تطبیق است، تحت بررسی بوده و اگر در تضاد با قانون اساسی افغانستان باشد که حقوق مساوی را برای زن و مرد تضمین میکند، تغیرداده خواهد شد.

آقای کرزی با لیخ کزینسکی رئیس جمهور پولند در یک کنفراسن مطبوعاتی مشترک صحبت میکرد که رهبر پولند تعهد کشور خود را برای تعبیۀ نیرو های بیشتر تجدید نمود.

آقای کزینسکی گفت پولند حضور نظامی خود را تا ۲۰ در صد افزایش خواهد داد که تعداد عساکر آن در افغانستان ۳۲۰ تن افزایش خواهد یافت.

مامورین پولندی ماه گذشته اعلام نمودند که ۴۰۰ عسکر دیگر را بخاطر تقویه یک هزار و ششصد سرباز پولندی مستقر در افغانستان در چوکات نیرو های حافظ صلح بین المللی تحت رهبری ناتو اعزام میکنند.

سفر یک روزۀ رهبر پولند به کابل در حالی صورت میگیرد که خشونت ها در سراسرافغانستان جان یک سرباز ناتو، شش تندرو را گرفته و سه غیر نظامی در سه واقعه جداگانه زخمی گردید.

مامورین نظامی بروز چهار شنبه گفتند قوای نظامی امریکایی و افغان سه تندرو را در ولایت ارزگان به قتل رسانید.

در واقعات جداگانه، ناتو میگوید یکی از عساکر آن بروز چهارشنبه در جنوب افغانستان کشته شده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی این پیمان آمده است که سرباز ناتو طی یک حادثۀ "خصومت آمیز" به قتل رسید. بیانیه نام سرباز و یا محل حادثه را بیان نکرد.

یک روز قبل، وزارت دفاع رومانیا اعلام کرد که یک حادثه بم کنار جاده در جنوب افغانستان یک سرباز رومانیائی را کشته و چهار تن دیگر را زخمی ساخت.

XS
SM
MD
LG