لینک های دسترسی

احتجاج یک شخص مذهبی در مورد موافقت نامه مورد مشاجره در پاکستان


در پاکستان یک شخص مذهبی که چندی قبل در درهصوات یک موافقه نامه صلح مورد مشاجره را با مقامات پاکستانی امضا کرد میگوید، او و حامیانش در احتجاج بمقابل ناکامی حکومت در تحمیل شریعه، منطقه را ترک میدهند.

صوفی محمد امروز پنجشنبه اصرار ورزید که گروه او موافقه نامه صلح را که هدف آنختم خصومت ورزی ها در بین حکومت و تندروانطرفدار طالبان است، ترک نمیدهد.اما او میگوید مبارزات صلح شان را در صوات ترک میدهند.

محمد شکایت نمود که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان تا کنون موافقه نامه صلح را که دو ماه قبل انعقاد یافت و مراد از آن تطبیق شریعت اسلامی در منطقه است،امضا نکرده است.

او میگوید هر گونهخشونت که منبعد دست دهد، مسئول آن حکومت فدرال است.

XS
SM
MD
LG