لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام اعتصاب در ولایت بلوچستان پاکستان


گروه های سیاسی در ولایت بلوچستان پاکستان بمنظور احتجاج علیۀ قتل سه رهبر ملیت پرست، خواستار اعتصاب عمومی گردیده است.

دکان ها و فروشگاه ها در کویته، مرکز ولایت مسدود بوده و تردد عراده جات هم اندک است.

در منطقۀ خوزدار، پولیس میگوید بمی که در یک موترسیکل تعبیه شده بود، حد اقل چهار نفر را مجروح ساخت.این حمله یک روز بعد ازان رخ داد که در جریان احتجاجات خشونت بار بخاطر قتل سه رهبر ملیت پرست بلوچ، یک فرد پولیس بقتل رسید.

بروز پنجشنبه احتجاج کنندگان بمجرد شنیدن خبر قتل رهبران، در کویته عراده جات را به آتش کشیده و در سایر مناطق قیام کردند.

قربانیان، اعضای یک کمیتۀ حکومت بود که برای تحقیق قضیۀ افراد ناپدید شده دران ولایت، بشمول جان سولکی، مامور امریکائی ملل متحد، که بروز شنبه آزاد گردید، تشکیل شده بود.اجساد آنها چندین روز بعد از ناپدید شدن شان کشف گردید.

سفارت ایالات متحده در پاکستان این قتل ها را محکوم کرده و از مقامات تقاضا نموده تا قضیه را تحت تحقیق قرار دهند.ایالات متحده گفت یکی ازین سه نفر در مذاکرات برای آزادی سولکی از اسارت کمک کرده بودند.

تندروان مسلح و سایر گروه های ملیت پرست در بلوچستان سالهاست که برای کنترول بیشتر گاز طبیعی و سایر منابع ولایت شان فعالیت میکنند.

XS
SM
MD
LG