لینک های دسترسی

هلاکت ۹ نفر در حملۀ انتحاری بر ملیشیاهای سنی عراق


پولیس عراق میگوید از اثر یک حملۀ انتحاری بر ملیشیاهای سنی متحد ایالات متحده در جنوب بغداد، نه نفر کشته شده اند.

مقامات میگویند بم گزار بروز شنبه بر تقریباً ۲۰۰ ملیشیای سنی که در مقابل یک عمارت نظامی در شهرک جبالا، برای دریافت معاشات شان صف بسته بودند، حمله کرد.

این ملیشیاهای سنی، که بنام شورای بیداری یاد میشوند، شامل شورشیان سابق است که بمقابل القاعده و سایر گروه ها قد علم کرده اند. آنها بخاطر ایجاد کاهش در خشونت در عراق طی سال گذشته، مورد ستایش قرار گرفته اند.

یک سلسله حملات تازه در عراق ده ها نفر را کشته است.

در عین زمان، عبدالقادر محمد جاسم، وزیر دفاع عراق میگوید کشورش امیدوار است تا بمنظور تقویۀ قوای امنیتی و کاهش خشونت، تجهیزات بیشتر نظامی خریداری کند.

XS
SM
MD
LG