لینک های دسترسی

جستجو برای مصیبت دیدگان زلزله در شرق افغانستان


ساکنین دهات در شرق افغانستان در مخروبه های خانه ها در جستجوی قربانیان بیشتر دو زلزلۀ مهلک هستند که در اوائل صبح روز جمعه منطقه را تکان داد.

مقامات محل میگویند مرگ حد اقل ۲۱ نفر در زلزله در ولایت ننگرهار، در نزدیک سرحد پاکستان تائید شده و ساکنین محل میگویند تعداد تلفات شاید به ۴۰ نفر برسد.

اقارب سوگوار بعد از ظهر روز جمعه در حالیکه مردم در مخروبه های منازل منهدم شده در جستجوی اجساد بودند، بعضی از قربانیان را دفن کردند.

ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحده میگوید زلزلۀ اول که بمقیاس رکتر ۵٫۵ بود در حوالی ساعت دوی بعد از نیمه شب بوقوع پیوست. یک پس لرزه دو ساعت بعد بقوت کمتر ۵٫۱ بمقیاس رکتر رخ داد.

طبق گزارش حد اقل ۱۰۰ خانه تخریب شده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت خود را ابراز داشته به حکومت هدایت داد تا کمک عاجل را بمنطقه برساند.

در شمال افغانستان و پاکستان، مخصوصاً در اطراف سلسله کوۀ هندوکش که صفحات تکتانیک جیولوژیکی اروپائی و آسیائی و هند تلاقی میکند، زلزله اکثراً اتفاق میافتد

XS
SM
MD
LG