لینک های دسترسی

افغانستان با تندروان طالب مذاکرات مثبتی را براه انداخته است


حکومت افغانستان میگوید در کوشش جهت تشویق صلح در قبال شورش خونین، با تندروان طالب مذاکرات مثبتی را براه انداخته است.

همایون حمیدزاده، سخنگوی ریاست جمهوری بروز سه شنبه گفت مقامات با تندروان بسویه های مختلف در تماس بوده اند ولی تفصیل بیشتری ارائه ننمود.

او همچنان گفت متحدین بین المللی افغانستان موافقه نموده اند تا اسامی تندروان را از فهرست اشخاص تحت تعقیب حذف کنند، در صورتی که آنها قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.

اسامی قوماندان های طالبان در لست سیاهی در ایالات متحده، بعضی از کشورهای اروپائی و ملل متحد، درج میباشد.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکره با تندروان طالب را که مایل باشند از خشونت منصرف شده و آشتی کنند، براه اندازد. این مفکوره بخشی از یک استراتیژی تعدیل شده برای ثبات بخشیدن به افغانستان و پاکستان میباشد.

طالبان و سایر شورشیان دوباره در افغانستان ظهور کرده، و بدترین خشونت ها را از زمان برانداختن طالبان توسط قوای تحت رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ باینطرف براه انداخته اند.

XS
SM
MD
LG