لینک های دسترسی

گزارش جدید ملل متحد در مورد اراضی مورد مناقشۀ عراق


ملل متحد یک گزارش را که از مدت های زیادی انتظاری آن میرفت برای رهبران حکومت بغداد و منطقۀ کرد نشین در شمال عراق فراهم مینماید.

هدف پیشنهادات گزارش، کاهش مشکلات نژادی در شمال عراق و حل مسائل مربوط به نژاد در مناطقی است که نژاد های مختلط زیست میکنند.

ملل متحد میگوید نقل گزارش برای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، نوری المالکی صدراعظم عراق و حکومت منطقوی کردی در شمال آنکشور داده میشود.

مامورین ملل متحد روی این گزارش برای بیش از یک سال کار نموده اند.

منطقۀ سرشار از نفت کرکوک در مرکز این نزاع قرار دارد. کرد ها میگویند این منطقه از بابت تاریخی کردنشین بوده و باید بخشی از منطقۀ کردستان باشد.

عرب ها میخواهند کرکوک تحت ادارۀ حکومت مرکزی بغداد باشد، در حالیکه نماینده گان ترکمن پیشنهاد نموده اند که کرکوک باید منطقه خود مختار اعلام شود.

XS
SM
MD
LG