لینک های دسترسی

جنگ اردوی پاکستان با طالبان در شمالغرب کشور


عساکر پاکستانی برای سومین روز در منطقۀ بونیر با تندروان طالبان درگیر جنگ است. این در حالی است که قوای امنیتی برای بیرون راندن تندروان اسلامی از موضع شان درصد کیلومتری اسلام تلاش دارد.

جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان بروز پنجشنبه گفت که عساکر تندروان را از معبر ستراتیژیک عقب زدند اما تندروان طالبان هنوزهم بعضی از ساحات را در بونیر در کنترول دارند.

وی گفت تندروان ده های افسر پولیس و عساکر شبه نظامی را ربوده اند و قوای امنیتی طی ۲۴ ساعت ۱۴ تندرو را بقتل رسانیده است.

در خشونت جداگانه درگیری های قومی در شهر کراچی پاکستان باعث هلاکت حد اقل ۳۴ نفر گردیده و به نگرانی های امنیتی آنکشور افزوده است.

قوای شبه نظامی بروز پنجشنبه در جاده های کراچی گزمه می نمودند و همۀ مکتب مسدود گردیده اند.

XS
SM
MD
LG