لینک های دسترسی

افزایش تعداد وقایع تائید شدۀ انفلونزای H1N1   


تعداد وقایع تائید شدۀ ویروس انفلونزای خوکH1N1 در سراسر جهانی بسرعت بلند میرود.

مکسیکو مرگ ۱۵ نفر را از ناحیۀ این ویروس تائید کرده ولی اظهار عقیده میشود که تعداد واقعی تلفات بیش از ۱۶۰ نفر باشد. مقامات مکسیکو از صدها واقعۀ اضافی گزارش دادند.

مکاتب، دکان ها و دفاتر تجارتی و ادارات غیر ضروری تا هفتۀ آینده مسدود شده است. در ایالات متحده نیز یک تعداد مکاتب مسدود است.

مرکز کنترول و وقایۀ امراض در ایالات متحده بروز جمعه در حدود ۳۰ واقعۀ جدید را تائید کرده تعداد وقایع تائید شده را در ایالات متحده به ۱۴۱ رسانیدند. دنمارک و هانگ کانگ نیز بروز جمعه هر کدام از یک واقعه گزارش دادند.

هوزی انگل کوردوڤا، وزیر صحیه میگوید تعداد مردمی که برای تداوی مرض شبیۀ انفلونزا مراجعه میکنند، کاهش یافته است، که نشان میدهد شیوع مرض افزایش نیافته است.


XS
SM
MD
LG