لینک های دسترسی

Breaking News

محکه یک مظنون دهشت افگنی در ایالات متحده


یک مامور مظنون القاعده که از پنج سال بدین سو منحیث جنگجوی دشمن زندانی بود، به اتهامات تهیۀ لوازم حمایوی به دهشت افگنی اعتراف نمود.

علی الماری روز پنجشنبه در یک محکمه فدرال در ایالت الینوی بعد از آن اعتراف نمود که با مدعی العمومان به موافقه رسید تا از اتهام دومی صرف نظر نمایند. او زمانیکه در ماه جولای زندانی میشود، باید تا 15 سال درقید بماند.

او بروز 10 سپتمبر سال 2001 بشکل قانون به ایالات متحده آمد. یک روز بعد، دهشت افگنان حملات را بالای ایالات متحده آغاز نمودند.

این تبعه قطر در ماه دسمبر سال 2001 بجرم جعل کاری در کریدت کارد و دیگر اتهامات دستگیر گردید. ولی در سال 2003 قبل از آنکه قضیه او در محکمه برود، حکومت جورج بش او را جنگجوی دشمن معرفی نموده او را در یک زندان نظامی در ایالت سوت کرلینا زندانی ساخت.

مدعی العمومان میگویند ماری در حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 و با اسامه بن لادن ارتباط داشت.

XS
SM
MD
LG