لینک های دسترسی

Breaking News

انصراف گل آغا شیرزی از کاندیدا برای ریاست جمهوری


یک رقیب بالقوۀ حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدای خود منصرف گردید.

گل آغا شیرزی، والی ننگرهار، بروز شنبه بخبرنگاران گفت که بعد از ملاقات با آقای کرزی، تصمیم گرفت از کاندیدای خود منصرف گردد.

شیرزی همچنان گفت در نظر داشت از مقام ولایت ننگرهار استعفی بدهد ولی آقای کرزی استعفی او را نپذیرفت. رئیس جمهور بیانیه ای صادر کرده تصمیم شیرزی را قدمی بسوی بهبود بخشیدن به وحدت و حکومت افغانستان خواند.

آقای کرزی از سال ۲۰۰۱ باینطرف که تهاجم تحت رهبری ایالات متحده طالبان را از قدرت برانداخت، افغانستان را رهبری کرده است. او در انتخابات سال ۲۰۰۴ برنده شد و برای انتخابات تاریخ بیستم ماۀ آگست خود را کاندید نموده است.

شورش رو به افزایش طالبان در کشور و اتهامات فساد اداری به شهرت آقای کرزی در داخل و خارج صدمه زده است. اما تا بحال یک رقیب قوی بمقابل آقای کرزی ظهور ننموده است.

XS
SM
MD
LG