لینک های دسترسی

Breaking News

خروج حزب نیپال از حکومت ائتلافی بعنوان اعتراض علیۀ اقدام ماویست ها


یک حزب سیاسی کلیدی نیپال بعنوان احتجاج علیۀ تصمیم حکومت تحت رهبری ماویست ها جهت برکناری قوماندان عمومی نظامی، از ائتلاف خارج شده است.

حزب کمونیست نیپال موسوم به اتحاد مارکسیست و لیننیست بروز یکشنبه گفت بخاطری که ماویست ها بطور یک جانبه عمل نموده و قوماندان نظامی را برکنار کرده از ائتلاف خارج میشود. آن حزب میگوید چنین اقدامی باید باتفاق آرا صورت میگرفت.

حزب کمونیست نیپال دومین شاخۀ بزرگ در ائتلاف حاکم نیپال میباشد و خروج آن سرنوشت حکومت را نامعلوم ساخته است.

کابینۀ تحت رهبری ماویست ها در نیپال بروز یکشنبه جنرال روکمن گود کتوال، قوماندان نظامی را برکنار کرده او را به عدم پیروی از دستورها متهم کرد.

کتوال تقاضای ماویست ها را بمنظور شامل ساختن ماویست ها به اردو، منحیث بخشی از توافق صلح تحت میانجی گری ملل متحد، رد کرده بود. برکناری او تازه ترین فصل مبارزه بر سر قدرت بین ماویست ها و قوای نظامی نیپال است که روز بروز بدتر شده میرود.

هزاران نیپالی در کتمندو بطرفداری و مخالفت ازین اقدام حکومت دست بمظاهره زدند. فعالین مخالف حکومت تایرها را در جاده ها سوزانیدند در حالیکه پشتیبانان ماویست ها بیرق های سرخ آن حزب را به اهتزاز در آوردند. از خشونتی گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG