لینک های دسترسی

بیانات قوای نظامی ایالات متحده در مورد مبالغه در تعداد تلفات اهالی در جریان حملۀ هوائی


قوای نظامی ایالات متحده میگوید درگزارش ها مبنی بر تلفات بیش از ۱۰۰ نفر در جنگ های هفتۀ جاری در غرب افغانستان مبالغۀ زیادی صورت گرفته است.

اما وسایل نشراتی ایالات متحده میگوید که مقامات امریکائی اذعان نموده اند که در حملات هوائی در ولایت فراه اهالی بقتل رسیدند. روزنامۀ نیویارک تایمز و شبکۀ تلویزیونی CNN، مقامات ایالات متحده را معرفی نکرده اند.

مقامات میگویند یافته های یک هیئت تحقیق مشترک ایالات متحده و افغانستان شاید حتی امروز منتشر گردد.

مقامات محلی حکومت افغانستان گفته اند که حملات هوائی و جنگ های مرتبط به آن بروز های دوشنبه و سه شنبه بیش از ۱۰۰ نفر، احتمالاً تا ۱۴۷ نفر را کشته باشد.

در عین زمان، مقامات ناتو در افغانستان میگویند دو عسکر برتانوی در یک حملۀ انتحاری اواخر روز پنجشنبه کشته شدند. در عین حمله حد اقل ۱۶ نفر ملکی نیز بقتل رسیدند.

مقامات افغانی در آغاز گفته بودند که دران حمله در ولایت هلمند حد اقل ۱۲ نفر ملکی کشته شدند. حد اقل ۲۲ نفر مجروح گردیدند.

XS
SM
MD
LG