لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیف زوما بحیث رئیس جمهور افریقای جنوبی


جیکب زوما بر اتهامات فساد اداری، افتضاحات و جرایم فایق آمده، بروز شنبه بحیث چهارمین رئیس جمهور افریقای جنوبی از وقت ختم رژیم تبعیض نژادی به اینطرف، حلف وفاداری یاد کرد.

رئیس جمهور جدید طی بیانیه ای تعهد کرد تا از میراث نلسن مندیلا، رئیس جمهور معزز سابق برای بازسازی کشور در قبال رژیم تبعیض نژادی باساس روحیۀ وحدت و آشتی، انحراف ننماید. او گفت این یک لحظۀ تجدید است.

اما او همچنان اذعان کرد که در یک لحظۀ دشوار اقتصادی قدرت را بدست میگیرد.

هزاران تن از مردم افریقای جنوبی از حیاط عمارات اتحادیه ها در پریتوریا مراسم تحلیف او را تماشا کردند. در حدود ۳۰ رئیس دولت درین مراسم اشتراک کرده بودند. آقای مندیلا در جملۀ شخصیت های اشتراک کننده قرار داشت، اگرچه قبل از مراسم معلوم نبود که آیا او اشتراک خواهد کرد یانه. این زندانی سابق ۹۰ ساله ضعیف بنظر میرسید.

پیام های ایجاد مشاغل، اصلاحات ارضی و انکشاف دهات، اصلاحات صحت عامه و تعلیم و تربیه و کاهش فقر زوما طرف توجۀ بسیاری از مردم افریقای جنوبی قرار گرفته بود.

XS
SM
MD
LG