لینک های دسترسی

Breaking News

بیانات نتن یاهو در مورد ادامه اعمار مسکونه های یهودی


صدراعظم اسرائیل میگوید باوجود فشار ایالات متحده مبنی بر متوقف ساختن اعمار مسکونه ها کشورش به اعمار مسکونه ها در ساحات موجوده در کرانۀ غربی تحت اشغال ادامه خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو بروز یکشنبه در یک جلسۀ کابینه گفت حکومتش در ساحات موجوده که حکومت اجازه داده با رشد طبیعی نفوس تطابق خواهد کرد. اما او گفت که مسکونه های تازه ای اعمار نخواهد نمود.

حکومت اوباما درهفتۀ گذشته گفت از اسرائیل میخواهد هر نوع فعالیت ها را، بشمول ساختمان، تمدید و توسعه و رشد طبیعی، متوقف سازد.

حکومت اسرائیل ۱۲۱ مسکونه را در اراضی ای در کرانۀ غربی رود اردن که فلسطینیان برای دولت آیندۀ شان میخواهند، اعمار نموده است. گروه های مخالف مسکونه ها میگویند ناقلین یهودی همچنان در سال های اخیر بیش از ۱۰۰ مسکونۀ خارج منطقه را در کرانۀ غربی رود اردن، بدون منظوری حکومت اعمار نموده اند.

ایهود برک، وزیر دفاع اسرائیل بروز یکشنبه گفت در نظر دارد ۲۲ مسکونۀ غیر مجاز را یا از طریق گفت و شنود با ناقلین و یا بواسطۀ قوه در صورتی که آنها از پیروی امتناع ورزند، اخراج خواهد کرد. او تقسیم اوقاتی برای این کار ارائه ننمود.

XS
SM
MD
LG