لینک های دسترسی

محکومیت آزمایش ذروی کوریای شمالی توسط اوباما


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تازه ترین آزمایش ذروی کوریای شمالی را محکوم کرده است.

آقای اوباما بروز دوشنبه در قصر سفید گفت جامعۀ بین المللی باید در موضوع ذروی بمقابل کوریای شمالی بمخالفت برخیزند.

او گفت که پروگرام ذروی کوریای شمالی تهدید بزرگی را متوجۀ صلح و امنیت جهان میسازد. او این آزمایش را یک عمل بیباکانه و تخطی واضح از قوانین بین المللی خواند.

آقای اوباما گفت کوریای شمالی تجرید خود را عمیق تر ساخته و فشار قویتر بین المللی را تحریک مینماید.

رئیس جمهور تعهد کرد که مساعی را برای اقدامات قویتر بین المللی برای عدم انتشار ذروی بیشتر سازد.

کوریایی جنوبی میگوید در رابطه به آزمایش ذروی کوریایی شمالی، خواهان عکس العمل قوی از جانب شورای امنیت ملل متحد میباشد، آزمایشی که ایالات متحده، آنرا چالش مستقیم و بی مسئولانه در مقابل جامعه بین المللی میخواند.

اعلامیه قصر سفید میگوید آزمایش اخیر ذروی کوریای شمالی نگرانی عمدۀ است که باید از جانب جامعه بین المللی با هشدار ها جواب داده شود.

لی دنگ وان، سخن گویی ریاست جمهوری کوریای جنوبی آزمایش ذروی روز دوشنبه کوریای شمالی را یک تهدید جدی به صلح و ثبات شبه جزیره کوریا خواند.

سخن گو میگوید کوریای جنوبی با همکاری با ایالات متحده، جاپان، چین و روسیه برای یک پاسخ گویی قوی از جانب شورای امنیت ملل متحد، سعی خواهد نمود.

در اوایل روز دوشنبه، درست بعد از آنکه تکانی بشدت ۴.۵ درجه ریکتر در شمال شرق کوریای شمالی ثبت گردید، مطبوعات رسمی کوریای شمالی آزمایش ذروی را تائید نمود.

یک نطاق کوریایی شمالی گفت که کشور، موفقانه یک آزمایش ذروی زیرزمینی دیگر را عملی نمود. و بدین ترتیب پیونگ یانگ آنچه را قدرت ذروی بازدارنده خود میخواند، برای جهان بنمایش گذاشت.

این دومین آزمایش ذروی کوریای شمالی میباشد. دانشمندان میگویند این آزمایش در نزدیکی محل آزمایش قبلی سال ۲۰۰۶ صورت گرفته است. آزمایش سال ۲۰۰۶، تقبیحات بیشماری از جانب جامعه جهانی را در قبال داشته و شورای امنیت ملل متحد قطعنامه های مجازات کننده را تصوئیب نمود.

این آزمایش کاملاً غیر مترقبه نبود. ماه قبل، بعد از آنکه شورای امنیت ملل متحد، پرتاپ راکت دور برد کوریایی شمالی را تقبیح نمود، کوریای شمالی هشدار داده بود که یک آزمایش دیگر ذروی را انجام خواهد داد.

از آنزمان تا بحال، این کشور مفتشین بین المللی ذروی را اخراج نموده و خروج دایمی خود را از دور مذاکرات چند جانبه، غرض خاتمه بخشیدن به پروگرام ذروی کوریای شمالی اعلام نمود.

کوریای شمالی همچنان گفته است که عملیه استخراج مواد را برای ساختن سلاح ها از مواد سوخت ذروی خود ادامه خواهد داد.

لی جونگ هون، پروفیسور رشته حقوق سیاسی در پوهنتون یونسی سیول میگوید کوریای شمالی شاید این آزمایش را برای آن انجام داده است که احساس ترس نمیکند.

آقای لی میگوید پرتاپ راکت دوربرد در ماه اپریل، منجر به کدام قطعنامه حقیقی از جانب شورای امنیت ملل متحد نگردید، فقط هشدار های را در قبال داشت.

وی میگوید این عکس العمل شاید شمالی ها را جسور تر ساخته و راه مذاکرات جدی با ایالات متحده و شرکای آنرا دشوارتر نموده است.

XS
SM
MD
LG