لینک های دسترسی

جنگ در صوات و بحران جدی بشری ناشی از آن


کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید، در یک روز حدود ۱۲۶۰۰۰ نفر از منازل شان در شمال غرب پاکستان - جایکه اردو در حال جنگ با تندروان طالب است، تخلیه میگردند.

یک تن از سخنگویان این کمیشنری بروز سه شنبه گفت، جنگ در وادی صوات و مناطق همجوار آن، باعث شده است تقریبا ۲.۴ میلیون نفر در ماه جاری از مساکن شان بی جا گردند.

موسسه ناظر حقوق بشر میگوید کمبود شدید غذا، آب و دوا برای صد ها هزار تن از ملکیانی که در منطقه گیر مانده اند، بحران جدی را ایجاد کرده است.

براد آدمز ریس بخش آسیایی این اداره از اردوی پاکستان تقاضا نمود تا قیود بر گشت و گزار را که از هفته گذشته تا حال در منطقه مستقر است، بر طرف سازد.

او گفت ملکیان در منطقه جنگ با "مصیب شدید بشری" مواجه خواهد شد، مگر اینکه اسلام آباد قانون بر گشت و گذار را از بین برده و در جهت کاهش مصیبت، تدابیر لازمه، به شمول تدارک مواد ضروری از طرق طیاره را اتخاذ نماید.

پاکستان میگوید به منظور راندن شورشیان طالب از منطقه شمالغرب دره ای سوات عملیات نظامی را تشدید بخشیده اند. اردو ادعای پیروز های عمده را میکند. ولی این گفته را نمیتوان بطور مستقل تائید نمود.

حمله پاکستان به مثابه ای یک آزمایش بزرگ برای اردوی اینکشور و سرکوبی شورش طالبان شمرده میشود.

بر اساس گزارشات، نظریات عامه تا کنون از حملات حمایت میکند.

ولی برخی از تحلیلگران میگویند ممکن این حالت بزودی تغییر نماید - اگر جنگ طولانی شود یا اینکه به بحران پناهندگی به بطور مناسب رسیدگی نگردد.

در شهر های اسلام اباد و کراچی اعتراضات علیه این عملیات بر پا گردید. محمد حسین میهانتی یکتن از فعالین سیاسی حزب جماعت اسلامی میگوید.

"این عملیات بر ضد طالبان نه بلکه برضد این ملت است. تقاضای ما اینست که این عملیات خاتمه یابد و از راه مذاکره یک راه حل پیدا شود."

برخی از متخصصین میگویند اردو در گذشته با جنگ های عرفی با هندوستان پرداخته بود، ولی این قاعده و قانون در جنگ علیه شورشیان تغییر نکرد. از همین رو تعداد زیادی از مردم از خانه هایشان بیجا شدند.

پاکستان کمپ های را برای میلونها پناهنده افغان که از جنگ افغانستان، نخست در جریان اشغال شوروی سابق و بعداً طالبان فرار نموده بودند، ساخته بود. امروز پاکستانی ها خود در کشور شان پناهنده شده اند.

XS
SM
MD
LG