لینک های دسترسی

براک اوباما - انتخاب اولین قاضی هسپانوی نژاد برای محکمه عالی امریکا


رئیس جمهور براک اوباما، سونیا سوتو مایور، قاضی فدرال محکمه استیناف مدنی را برای جاگزینی دیوید سوتر، قاضی محکمه عالی ایالات متحده که متقاعد شده است، نامزد نمود.

(پاولا ولفسن) خبرنگار صدای امریکا از واشنگتن، گزارش میدهد که جمهور خانمی را انتخاب نموده است که در صورت تائید، اولین قاضی هسپانوی نژاد محکمه عالی خواهد بود.

رئیس جمهور اوباما میگوید وی بدنبال یک عملیه دشوار انتخاب، قاضی محکمه عالی را تعین نموده است.

"من تصمیم گرفتم تا یک خانم الهام بخش را که به عقیده من قضاوت عالی خواهد داشت، یعنی قاضی سونیا سوتو مایور را از ایالت بزرگ نیویارک."

در حالیکه این نامزد جدید در کنار رئیس جمهور اوباما قرار داشت وی در مقابل حضار در اطاق شرقی قصر سفید حاضر شده و در مورد صفات و قابلیت های برای یک قاضی محکمه عالی ضرورت است، صحبت نمود.

وی اظهار داشت که هوش و فراست قوی و درک نقش عدالت کلید عمده میباشد ولی وی میگوید سونیا سوتو مایور از این بیشتر به محکمه عالی به ارمغان خواهد آورد.

"در سه دهه خدمات ارزشمند، قاضی سوتو مایور تقریباً در هر سطح سیستم عدلی ما وظیفه اجرا نموده است، که به عمق تجارب وی افزوده است و وسعت نظر و دیدگاه وی برای محکمه عالی ارزشمند خواهد بود."

رئیس جمهور اوباما همچنان اشاره نمود که سوتو مایور در هر دو جانب حکومتی و خصوصی سیستم عدلی کار نموده است. وی در سال ۱۹۹۲، بحیث قاضی محکمه جنایی کار قضاوت را آغاز نمود.

"سطح قابلیت ها و کفایت های قاضی سونیا سوتو مایور بود که رئیس جمهور جمهوریخواه، جورج اچ دبلیو بوش ویرا بحیث قاضی محکمه حوزوی نامزد نمود و بعد توسط رئیس جمهور دیموکراتیک بیل کلنتون به محکمه استیناف مدنی معرفی شد."

رئیس جمهور اوباما همچنان بر شرح زندگی سوتو مایور پرداخت. وی فرزند والدینی است که از پورتوریکو به نیویارک آمده و در خانه های مسکونی دولتی در یکی از دشوار ترین مناطق این شهر بزرگ شده است.

"سونیا، آنچه را شما در طول حیات خود دیده اید شما را متوجه میسازد که فرقی نمیکند از کجا آمده و چی قیافۀ دارید و یا زندگی با شما چی چالش های داشته است، فقط میدانید که هیچ آرزوی نیست که در امریکا برآوردنی نباشد."

قاضی سونیا سوتومایور در زمان قبولی این نامزد کمتر در مورد موضوعات خاصی که در محکمه عالی با آن مواجه خواهد شد، صحبت نمود، زیرا هنوز نامزدی وی تائید نشده است. ولی وی در مورد فلسفه حقوقی خود صحبت نموده و گفت:

"من به این دلیل تصمیم گرفتم تا وکیل و در نهایت قاظی شوم که در پیچیدگی قوانین، با چالش ها مواجه گردیدم. من قویاً به نقش قانون عقیده داشته و آنرا اساس و پایه تمام حقوق بنیادی میدانم."

محکمه عالی ایالات متحده فیصله نهایی را در رابطه به موضوعاتی چون حق سقط جنین، پیوستن و یکپارچگی نژادی و حکم مرگ، صادر خواهد نمود.

بعضی از جمهوریخواهان اشاره نموده اند که با نامزدی سوتومایور مخالفت خواهند نمود آنان میگویند که وی زیاده از حد لیبرال بوده و چنان متعهد به اجندای سیاسی میباشد که قادر به قضاوت بیطرفانه نخواهد بود.

ولی با دیموکرات ها که از اکثریت در مجلس سنا برخوردار میباشند، اگر کدام واقعه غیر مترقبه رخ ندهد، چانس تائید سوتو مایور بسیار زیاد میباشد.

XS
SM
MD
LG