لینک های دسترسی

قرغزستان، ازبکستان و مسله گودال های سرحدی


مامورین قرغزستان، ازبکستان، کشور همسایه خود را متهم ساخته اند که گودال های سرحدی را حفر میکنند که به گفته شان تخطی از توافقی است که ایجاد چنین عمل را منع قرار میدهد.

مقامات ازبکستان بر این گذارش تبصره نکرده اند.

تشنجات بین دو جمهوری آسیای مرکزی از ماه قبل بدین سو – از مانیکه گلوله باری و حمله انتحاری در امتداد سرحد ازبکستان رخ داد، زیاد بوده است.

یک دسته از افراد مسلح بر یک موضع تفتیش ازبکستان واقع در نزدیکی سرحد قرغزستان گلوله باری کردند و یک انفجار انتحاری با بم در شهر خان آباد ازبکستان درعین ساحه، بعمل آمد.

دو کشور بعد از این واقعات، سرحد مشترک شانرا موقتاً بستند.

XS
SM
MD
LG