لینک های دسترسی

Breaking News

کوریای شمالی خواستار صد ها میلیون دالر از شرکت های صنعتی کوریای جنوبی شده است


کوریای شمالی خواستار صد ها میلیون دالر از شرکت های صنعتی کوریای جنوبی شده است که در یک مجتمع کمپنی های صنعتی یا پارک صنعتی کار می کنند و اما با تیره شدن روابط بین دو کوریا، در مرکز این تیرگی روابط قرار گرفته اند.

Chun Hae Sun سخنگوی وزارت وحدت کوریا میگوید، رژیم کوریای شمالی خواستار پرداخت معاشات حد اوسط ۷۵ الی ۳۰۰ دالر در ماه برای ۴۰۰۰۰۰ کارگر کوریای شمالی شده است.

سخنگوی کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی همچنان خواستار ارتقای کرایه ساحه صنعتی واقع در جنوب کوریای شمالی سرحد بین دو کوریا از ۱۶ میلیون دالر به۵۰۰ میلیون دالر در سال شده است.

این تقاضا ها امروز پنجشنبه حین صحبت در ساحه مجتمع یا پارک صنعتی Kaesong واقع در شمال سرحد مشترک دو کوریا بعمل آمد.

زیاده از ۱۰۰ شرکت کوریای جنوبی در این ساحه مصروف کار اند و اشیائی چون البسه، سامان و آلات پخت و پز و سامان برقی را تولید میکنند.

منابع خبری کوریای شمالی میگویند کوریای شمالی این موقف اش را بیان داشته است که پیونگ یانگ هیچ دلیلی برای اعطای پیش آمد و رفتار با امتیاز به کوریای جنوبی سراغ نمی بیند، زیرا مواد و شرایط اولیه آن جز توافقات دو جانب بود که اکنون بی عتبار شده است.

XS
SM
MD
LG