لینک های دسترسی

Breaking News

لایحه مصارف عملیات نظامی در عراق و افغانستان در مجلس نمایندگان امریکا تصویب گردید


یک لایحه برای مصارف عملیات نظامی در عراق و افغانستان و کمک به مبارزۀ پاکستان علیه تندروان، بروز سه شنبه در مجلس نماینده گان ایالات متحده با ۲۲۶ رای در مقابل ۲۰۲ رای تصویب گردید.

طوریکه دن رابنسن از کانگرس گزارش میدهد، از بین تمام جمهوری خواهان، تنها پنج تن آنها برای تصویب این لایحۀ ۱۰۶ میلیارد دالری رای مثبت داد. ۳۲ عضو دموکرات نیز رای مخالف دادند.

این لایحه که نتیجۀ مذاکرات نمایندگان مجالس نمایدنگان و سنای کالنگرس است که اختلافات در لایحه های تصویب قبلاً شدۀ هر دو مجلس کانگرس را حل نمود ، بردرجه اول عملیات نظامی را در عراق و افغانستان حمایت نموده و اما شامل پول برای قوای امنیتی در پاکستان و افغانستان نیز میباشد.

قانونگذران اولویت های دیگر خارجی و یک قطار از اولویت های داخلی را نیز تمویل میکند که سبب شد مجموعۀ مصارف را از درخواست اولیه رئیس جمهور اوباما ، که ۹۱ میلیارد دالر بود، بیشتر سازد ودرنتیجه باعث خشم جمهوری خواهان گردید.

در حدود ۸۰ میلیارد آن نیازمندی های وزارت دفاع در عراق و افغانستان را برآورده میسازد و مصارف تدارکاتی خروج عساکرایالات متحده را از عراق نیز تکافو می کند

این لایحه شامل ۳.۶ میلیارد دالر وجوه حمایتی قوای ائتلاف بر ضد دهشت افگنی ، جهت توسعه و بهبودی توانائی های قوای امنیتی افغانستان، و ۱.۴ میلیارد دالر برای کمک های انکشاف اقتصادی آن کشور میباشد.

از مجموعۀ ۲.۴ میلیارد کمک به پاکستان، ۷۰۷ میلیون آن برای کمک های اقتصادی، لشمول کمک به مهاجرین و حمایۀ حکومت داری، حاکمیت قانون و تعلیم تربیه در نظر گرفته شده است.

پلان ها برای ایجاد یک صندوق جدید توسعه توانائی های ضد شورش گرائی که قوای نظامی و قوای خاص پاکستان را برای مبارزه با شورشیان آماده میسازد، ۷۰۰ میلیون دالر تخصیصه دارد.

تمرکز عمدۀ شکایات جمهوری خواهان درخواست پنج میلیارد دالری رئیس جمهور اوباما برای کمک به توسعه قرضه دهی صندوق وجهی بین المللی بود که برای کشور های درگیر با بحرانات اقتصادی بود.

جمهوری خواهان تاکید میورزند که قرضه دهی IMF نبیاد شامل لایحۀ مصارف جنگ گردد، و همچنان اینکه پول صندوق وجهی بین المللی شاید به کشور های قرضه داده شود که با ایالات متحده خصومت دارند. جان بوهینر نمایندۀ اقلیت جمهوری خواهان میگوید.

"شاید پول کافی داشته باشیم تا مشکلات اقتصادی خود را حل نمایم، ولی برای تان تضمین میکنم که پول کافی نداریم تا مشکلات اقتصادی جهان را حل سازیم."

دموکرات ها، بشمول ستینی هویر، رئیس حزب اکثریت میگویند اگر این لایحه از یک رئیس جمهور حزب جمهوری خواه میبود، در آن صورت جمهوری خواهان رای مثبت میدادند.

"خود را فریب ندهید که این رای برای حمایت از قوای نظامی امریکا نیست. بیش از ۸۰ در صد این لایحه برای قوای نظامی امریکا است که در مناطق خطرناک در حال جنگ میباشند."

به استثنی پنج جمهوری خوا، تمام آنها علیه این لایحه، مسلۀ صندوق وجهی بین المللی و یک دور ساختن مقررۀ سنا رای دادند که نشر تصاویر تحقیق کننده گان امریکایی را منع خواهد داد که در آن تصاویر آنها مظنونی دهشت افگنی را مورد سوء استفاده قرار میدهند.

دموکرات های که با جنگ مخالفت دارند علیه حزب خود رای دادند.

این لایحه شامل صد ها میلیون دالر مساعدت اقتصادی، بشری و امنیتی برای مصر، اسرائیل، لبنان، اردون، کرانۀ غربی و غزه، کینیا، سومالیا، سوادن جنوبی، زمبابوی، جمهوری گرجستان و مکسیکو میباشد. لایحه شامل مساعدت های خوراکی، مجادله با ایدز، تبرلکوز و ملاریا میباشد.

مجلس نماینده گان لایحه را به سنا فرستاده که قرار است در هفتۀ جاری آنرا تصویب نموده و برای توشیح به رئیس جمهور اوباما بفرستند.

XS
SM
MD
LG