لینک های دسترسی

Breaking News

قتل ۴ نفر از اثر انفجار در افغانستان


از اثر انفجار بمی در افغانستان حد اقل چهار نفر ملکی کشته شده اند.

وزارت داخلۀ افغانستان میگوید سه افغان ملکی بروز جمعه از اثر انفجار یک بم کنار جاده در ولایت هلمند بقتل رسیدند. بموجب گزارش وزارت داخله دو تن دیگر مجروح شدند.

همچنان، مقامات افغانی میگویند مردی که با قوای امریکائی منحیث ترجمان کار میکرد از اثر جراحاتی که در شهر خوست متحمل شده بود، وفات یافته است.

کسی که خود را سخنگوی طالبان میخواند گفت که آن گروۀ تندرو این حمله را براه انداخته است.

در عین زمان صدها نفر برای اجتماعی در کابل بطرفداری از انتخاب مجدد حامد کرزی، رئیس جمهور گرد آمدند. این گرد هم آئی که در یک ستودیوم ورزشی براه افتاده بود، بزرگترین اجتماع برای یک کاندید ریاست جمهوری که تعداد شان ۴۱ است، تا امروز بود.

آقای کرزی برای یک دورۀ دیگر ریاست جمهوری خود را کاندید کرده است. او از سال ۲۰۰۱ باینطرف که قوای تحت رهبری ایالات متحده طالبان را برانداخت، رهبری افغانستان را بعهده داشته است. او در سال ۲۰۰۴ بحیث رئیس جمهور انتخاب گردید.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ ۲۰ آگست مطابق به ۲۹ اسد دایر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG