لینک های دسترسی

شمارش قسمی آرا در ایران


وسایل نشراتی دولتی ایران گزارش میدهد که شمارش قسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعۀ آن کشور جریان دارد.

شورای نگهبان، گروۀ مقتدری که از انتخابات ایران نظارت میکند، بروز دوشنبه شمارش ده فیصد صندوق های آرا را آغاز کرد.

انتخابات مورد منازعۀ ریاست جمهوری تاریخ ۱۲ جون رسماً به پیروزی با تفاوت زیاد آرای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برحال منجر گردید.

این شورا بروز دوشنبه گفت اعضای آن نهاد با میر حسین موسوی، کاندید شکست خوردۀ اصلاح طلبان ملاقات کرد ولی این ملاقات مؤثر نبود.

آقای موسوی شمارش مجدد قسمی را رد کرده و اصرار میورزد که نتایج انتخابات باید منسوخ قرار داده شود.

در سایر خبرها، ایران میگوید پنج کارمند سفارت برتانیه را در تهران آزاد کرده است. این آزادی چند روز بعد ازان رخ میدهد که مقامات نه کارمند سفارت برتانیه را باتهام داشتن ارتباط با ناآرامی های بعد از انتخابات توقیف نموده بودند.

گوردن برون، صدراعظم برتانیه بروز دوشنبه این توقیف هار ا محکوم کرده گفت که غیر قابل قبول، توجیه ناشدنی و بی اساس است.

XS
SM
MD
LG