لینک های دسترسی

نظر خواهی در مورد پیشآمد اوباما در امور جهانی


نظر خواهی تازه از ۱۹۹۱۴ نفر در بعضی از کشور های بزرگ جهان چون چین، هند، اندونیزیا و روسیه نشان میدهد که مردم بر براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده، اعتماد زیادی دارند.

این نظر خواهی همچنان نشان میدهد که امریکا هنوز هم کوشش دارد جهت تحمیل خواست های خود از قوا استفاده کند.

این نظر خواهی توسط موسسه انترنیتی ورلد پبلیک اوپینین دات اورگ انجام یافته است. این گزارش را رابرت رافاییل، خبر نگار صدای امریکا تهیه کرده است.

از مردم پرسیده شد که آیا آنها در قسمت اینکه براک اوباما در امور جهانی برای همه ملل، به جز ایالات متحده، درست عمل میکند یا خیر، بطور اوسط ۶۱ فیصد مردم گفتند آنها یک مقدار و یا اعتماد کاملی بر به او دارند.

ولی در همه ۲۰ کشور که از طرف موسسه ورلد پبلیک اوپینیین دات ارگ این نظر خواهی صورت گرفته است، اکثریت گفته اند ایالات متحده جهت کسب مزیت از "تهدید قوای نظامی" استفاده میکند.

بطور اوسط ۷۷ فیصد مردم، ایالات متحده را یک کشور تهدید آمیز میخوانند. ولی روی همرفته، در مورد اینکه آیا ایالات متحده در جهان نقشی مثبتی را بازی میکند و یا خیر، نظرات مختلطی وجود دارد.

رندا سلیم، دانشمند مهمان در انستیتوت صلح میگوید، اوباما از خوش نیتی که بیاناتش در ماه جون در قاهره ایجاد کرد باید استفاده نماید.

"به نظر من اوباما بر مسایل که برای مردم مهم است و مردم منطقه آن را در روابط شان با حکومت ایالات متحده و مردم امریکا مهم میدانند، موفقیت های کوتاه مدتی را باید نشان دهد. اولین ین مسایل، مسله منازعه بین اسرایل و عرب ها است. به نظر من توقف اعمار مسکونه توسط اسرایل موضوع منازعه را کاملا تغییر خواهد داد."

در بازاری در غرب بیت المقدس، اسرایلی ها و فلسطینیان عکس العمل های مختلطی در مورد ریاست جمهوری براک اباما داشتند.

یک فلسطینی میگوید:

"پس از شنیدن بیاناتش در قاهره، فکر میکنم اوباما یک شخص خوب و یک ریس جمهور خوب بوده، و به نظر من او مردم فلسطین را کمک خواهد کرد."

یک مرد اسرایلی میگوید:

"او قادر به پیشبرد امور جهانی نخواهد بود. ولی او توانایی این را دارد که به جهان فریاد صلح را سر زند. شاید او بتواند به مردم این را اشاره نماید که زمان ایجاد صلح در جهان فرا رسیده است."

رندا سلیم میگوید اوباما در پلان معینه خروج همه عساکر امریکایی از عراق تا آخر سال ۲۰۱۱ باید پایدار باقی بماند. او میگوید پیشآمدی خوبی خواهد بود وقتی اوباما با گروه های مختلف اسلامی که از ارزش های اصلی اسلامی نمایندگی میکنند، ملاقات نماید.

"به نظر من لازم است که اوباما مستقیما با مسلمانان در کشور های با اکثریت مسلمان صحبت نموده و در مورد اینکه او، منیحث یک مسیحی، موضوعی را که دیموکراسی چگونه یک اصول اسلامی است، بحث نماید."

ستیفن کل، ریس موسسه نظر خواهی عامه که این مطالعه را که عنوانش است "تصویر امریکا در جهان در عصر اوباما"، میگوید:

"ایالات متحده چگونه با احزاب اسلامی معامله خواهد کرد؟ اوباما در بیانات خود در قاهره در مورد این مسله مبهم بود. دیدی وجود دارد که امریکا مخالف اصول دیموکراتیک خود عمل خواهد کرد، زیرا حکومت اوباما فکر میکند که احزاب اسلامی در قسمت مشی خارجی ایالات متحده همکار نخواهند بود. از نظر مسلمانان در سراسر جهان به شمول اندونیزیا، این یک مسله منفی است."

یک اکثریت معتدل اندونیزیایی ها یعنی ۵۴ فیصد آنان در مورد اوباما در رابطه با معمله با امور جهانی اظهار اطمینان نمودند.

"اوباما با خانواده خود رویه حسنه دارد. لهذا او با جامعه هم چنین نوع پیشآمد خواهد داشت."

در چین ۵۵ فیصد مردم در مورد اوباما اظهار اطمینان نمودند.

"اوباما یک ریس جمهور تازه، فریباو با طراوت بوده و اینطور معلوم میشود که او دارای انرژی زیاد و اشتیاق و علاقه زیادی است."

صرف نظر از سیاست، پاسخ دهندگان این نظر خواهی، در مورد نقش ایالات متحده در مبارزه علیه تغییر در اقلیم جهان که از ۱۸ کشور بزرگ ۱۱ آن آن را رد کرده اند اظهار نگرانی نمودند.

XS
SM
MD
LG