لینک های دسترسی

Breaking News

دومین روز جلسه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا


رهبران هشت کشور عمده صنعتی جهان و ۵ کشور عمده در حال انکشاف جهان، در دومین روز جلسات شان در ایتالیه در مذاکرات شان بر تجارت و تغییر اقلیم عطف توجه کردند.

رهبران هشت کشور که درشهر مرکزی Laquila تشکیل جلسه داده اند با کشور های برازیل، چین، هند، مکسیکو و افریقای جنوبی بر ضرورت تکمیل گفت و شنود های تجارتی دور دوهه تا سال آینده موافقت کردند.

آنها همچنان بر این شرکای شان از کشور های در حال رشد فشار انداختندتا در تصاعد گاز های گرم کننده جو زمین، موسوم به گاز های گلخانه ئی یا Green house تا سال ۲۰۵۰ کاهشات عمیق را وارد کنند، زیرا این گاز ها وسیعاً عامل گرم شدن جو زمین خوانده شده است.

اما دول رو به انکشاف برهبری چین و هند حاضر نشدند کدام مقدار و حد معینی را در این کاهش قبول کنند.

از جانب دیگر« بان کی موون» سر منشی موسسه ملل متحد از هشت کشور عمده صنعتی جهان انتقاد کرد که در جهت تقلیل گاز های گرم کننده جو زمین سعی کافی بخرچ نمیدهند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده با اوجی اناچو دو سلوا، رئیس جمهور برازیل پیرامون تغییر جوی زمین، انرجی و بحران سیاسی در هاندوراس و ایران صحبت نمود.

XS
SM
MD
LG