لینک های دسترسی

Breaking News

در روزنامه ها: مذاکرۀ یک مظنون دهشت افگنی با حامد کرزی


روزنامۀ میامی هیرلد تریبیون مطلبی را در مورد مذاکرۀ یک مظنون دهشت افگنی با حامد کرزی نشر نموده است.

درین مطلب آمده است که حاجی روح الله وکیل روزانه به حیث کلان قبیله در جلسات با مامورین عال رتبه اشتراک نموده و در مورد نیازمندی های ولایت خود (ولایت کنر) صحبت مینماید.

در هر ملاقات، با رئیس جمهور حامد کرزی، رئیس دفتر او و یا هر کاندید دیگر ریاست جمهوری، با او یکسان برخورد صورت میگیرد.

آنها از خدمات او برای مردم کنر سپاسگذاری مینمایند.

با وجود آن همه، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید وکیل در بین ۷۴ زندانی سابقۀ خلیج گونتنمو اند، که بعد از رهایی از زندان دوباره به فعالیت های دهشت افگنی برگشته اند و یا به چنین کاری متهم اند.

وکیل و آنانیکه او را میشناسند درین مورد اظهار تمسخر مینمایند.

در مطلب از میرویس یاسینی، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان نقل قول شده که امکان ندارد او دهشت افگن باشد، بخاطریکه او همیشه تحت نظارت حکومت قرار دارد. یاسینی میگوید خانوادۀ وکیل در افغانستان بوده و هیچگاهی او را به ارتکاب کدام جرمی ندیده است.

مامورین وزارت دفاع در مورد اینکه چرا در یک فهرست که در ماه می افشا گردید، نام وکیل گنجانیده شده، به روزنامه چیزی نگفته اند. در گزارش آمده بود که وکیل با گروه های دهشت افگنی وابستگی دارد.

در مطلب آمده است، با نشر این خبر که وکیل به شکل پنهانی نه، بلکه برملا در بین مامورین افغان کار میکند، اعتبار آن گزارش وزارت دفاع ایالات متحده را مورد سوال قرار میدهد. ولی باوجود این شجاعت وکیل میگوید حراس دارد که دوباره زندانی نگردد.

وکیل به میامی هیرلد گفته است برای شش سال او منتظر بود در محکمه رفته و از خود دفاع نماید، ولی ایالات متحده نتوانسته او را محاکمه نماید و یا هم به اثبات برساند که او دهشت افگن است.

در حالیکه بحث ها در مورد طرح رئیس جمهور براک اوباما بخاطر مسدود ساختن زندان گونتنمو داغ بود، مامورینی که نخواستند نام شان افشا گردد، یک گزراشی را به نیویارک تایمز افشا نمودند که نام وکیل در آن ذکر شده بود.

در همان روزیکه نیویارک تایمز آن مقاله را نشر نمود، ریچارد چینی، معاون رئیس جمهور سابقه از همان گزارش در یک مباحثه نقل قول نمود، و در همان روز رئیس جمهور اوباما در یک گزارش از طرح خود دفاع کرد.

در ادامۀ مطلب آمده است، روزنامۀ تایمز قبول نمود که اشتباه بزرگی در نشر آن گزارش رخ داده بود که گویا ۲۷ زندانی سابقه دوباره به فعالیت های دهشت افگنی برگشته اند.

قضیۀ وکیل سوالات بیشتری را در مورد برگشتن به فعالیت های دهشت افگنی ایجاد میکند.

وکیل که ۴۹ ساله است نمایندۀ ولایت کنر در لویه جرگه در سال ۲۰۰۲ بود. بعد از حملات یازدهم سپتمبر او چندین بار با مامورین امریکایی ملاقات نموده است. زمانی به صفت قوماندان ضد طالبان شهر به سزای داشته و یک کاندید احتمالی برای ولایت کنر پنداشته میشد.

وکیل میگوید بعد از یک جلسه با امریکایی ها در سال ۲۰۰۲، قوای امریکایی او را با صابر لعل دستگیر نموده و به بگرام فرستادند. بعداً به گونتنمو و در اپریل ۲۰۰۸ رها گردید.

در ادامۀ مطلب آمده کاکای وکیل جماعت الدعوا را در پاکستان ایجاد نموده که وزارت خارجۀ ایالات متحده آنرا یک سازمان دهشت افگنی میپندارد. وکیل قبول میکند که او عضو این سازمان بوده، ولی هیچ گاهی جنگ نکرده و فقط اسلام را ترویج میدهند، نه دهشت افگنی.

به اساس اسناد وزارت دفاع، ایالات متحده وکیل را مجرم شناخته است بخاطریکه او به اعضای القاعده کمک نموده تا از کنر به پاکستان فرار نمایند. او همچنان به جرم دریافت سلاح های متهم است که علیه قوای ائتلاف در کنر استفاده شده است.

وکیل به هیت که قضیۀ او را بررسی مینمودند گفته است که یک رقیب سیاسی او در طرح را اجرا نموده است. او همکاری با القاعده را رد نمود. او میگوید گمان دارد که القاعده شاید کاکای او را قتل نموده باشد.

در مطلب آمده، زمانی که او از زندانی گونتنمو رها گردید، با حامد کرزی ملاقات نموده و او از زندانی شدن وکیل معذرت خواهی نمود.

از آن زمان به بعد او چندین بار با وزرای دفاع و داخلۀ افغانستان و رئیس دفتر کرزی ملاقات نموده است. حکومت کرزی نیز گفته های وکیل را تائید نموده و عمر داودزی رئیس دفتر حامد کرزی میگویند هر آنچه او بیان نموده درست است.

XS
SM
MD
LG