لینک های دسترسی

محکمۀ حملات دهشت افگنی ممبی به تاخیر افتاد


یک محکمۀ هند محاکمۀ یگانه مرد مسلح زنده مانده از حملات دهشت افگنی سال گذشته را در ممبی هند تا روز چهارشنبه موکول ساخت.

قرار بود بعد از اعتراف تعجب آور متهم، قاضی ام جی تالیانی فیصله کند که آیا اعتراف او را قبول میکند یا نه، ولی تصمیم گرفت تا آنرا برای یک روز دیگر به تاخیر اندازد.

محمد اجمل قصاب که شهروند ۲۱ سالۀ پاکستانی میباشد، روز دوشنبه در محکمه به دست داشتن در محاصرۀ سه روزه که باعث کشته شدن ۱۶۶ تن گردید، به شکل ناگهانی به جرم خود اعتراف نمود.

قصاب، که قبلاً اظهار بی گناهی کرده بود، اکنون در ۸۶ مورد مجرم شناخته شده که جنگ علیه هند، قتل و حمل مواد انفجاری در آن شامل است.

اگر مجرم ثابت شود، به اعدام محکوم خواهد شد.

هنگام اعتراف به جرم، قصاب گفت او توسط یک قایق از پاکستان در حالی به هند داخل شد که با خود سلاح حمل میکرد.

مدعی العموم عامه میگوید اکنون مسولیت محکمه میباشد که اعتراف او را قبول میکند یا نه.

XS
SM
MD
LG