لینک های دسترسی

برطرف نمودن دیوار های انفجار در بغداد


پولیس عراقی که همراه با مشاورین امریکایی کار میکنند یک قوماندان مظنون دهشت افگنی را در جنوب عراق دستگیر نمودند.

یک بیانیه نظامی امریکا مشعر است که این مظنون در جریان یک یورش برهبری عراق بروزچهارشنبه دستگیر شد. ادعا میشود که این مظنون مسئول بمگزاری ها و حملات تیراندازی مستقیم در ساحه بوده است.

در عین حال مامورین عراقی گفتند که موانع کانکریتی امنیتی که از زمان تهاجم تحت رهبری امریکا در سال ۲۰۰۳ در جاده های بغداد جابجا شده بود، بزودی برطرف خواهد شد.

منابع حکومتی بروز چهارشنبه گفتند که این دیوار های انفجا که برای جلوگیری از حملات در نظر گرفته شده بود الی ۴۰ روز آینده برطرف خواهند شد.

این اقدام بعد خروج عساکر محارب امریکایی از شهر های عراقی بتاریخ سی ام جون صورت میگیرد که مسئولیت بیشتری را برای تأمین امنیت در پایتخت و سایر مناطق شهری به مقامات محلی واگزار میکند.

حشونت در عراق طی سال گذشته بسرعت کاهش یافته است، اما سلسله ای از حملات اخیر نشانه ای از یک تهدید دوامدار در آنکشور میباشد.

XS
SM
MD
LG