لینک های دسترسی

تقاضای کلنتن از ایالات متحده و افریقای جنوبی برای اعمال فشار بر زمبابوی جهت اصلاحات


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید ایالات متحده و افریقای جنوبی در قسمت بمیان آوردن تغیرات اجتماعی حقیقی در زمبابوی کار خواهند کرد.

کلنتن بمنظور مذاکره با میتی انکوانا مشابانای، وزیر خارجۀ افریقای جنوبی در پریتوریا، پایتخت آن کشور است.

این دپلومات ارشد ایالات متحده بروز جمعه بعد از مذاکره با انکوانا مشابانی گفت سه ملیون پناهندۀ زمبابوی در افریقای جنوبی نمایانگر عدم توانائی حکومت زمبابوی در قسمت مواظبت از مردم آن کشور میباشد.

کلنتن میگوید که واشنگتن و پریتوریا کوشش خواهند کرد تا تعزیرات را مستقیماً بر کدر رهبری زمبابوی بدون صدمه زدن بمردم آن کشور وضع نمایند.

او بروز پنجشنبه بعد از مواصلت به جوهانسبورگ به خبرنگاران گفت افریقای جنوبی را ترغیب خواهد کرد تا بر آقای موگابی فشار وارد کند توافق تقسیم قدرت را با مورگن چنگیرای، صدراعظم کاملاً تطبیق نماید. آقای موگابی از وقتی زمبابوی در سال ۱۹۸۰ استقلال خود را کسب نمود، بران کشور حکمروائی کرده است.

XS
SM
MD
LG