لینک های دسترسی

مطرح نمودن مبارزه با مواد مخدر و تجارت در کنفرانس سران ایالات متحده، کانادا و مکسیکو


رهبران ایالات متحده، مکسیکو و کانادا برای دومین روز انفلونزای خوک، تجارت و جنگ مواد مخدر مکسیکو را مورد بحث قرار میدهند.

انتظار میرود این رهبران در شهر «گُوادیلَه هارا» ی مکسیکو یک پلان حملۀ متحدانه را بر مرض انفلونزای خوک H1N1 ارائه کنند ولی در مورد موضوعات دیگر توافق کمتر وجود دارد.

فلیپی کلدرون، رئیس جمهور مکسیکو شام یکشنبه به براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ایالات متحده در قسمت پرداخت یک ملیارد و ۴۰۰ ملیون دالری که برای جنگ علیۀ جرایم سازمان داده شده، تعهد کرده، بسرعت عمل نماید.یک صد ملیون دالر ازین مبلغ بخاطر نگرانی های بعضی از اعضای کانگرس در مورد تخطی های ادعا شدۀ اردوی مکسیکو از حقوق بشر، بتعویق افتاده است.

آقای اوباما در جریان ملاقات ۴۵ دقیقه ای با کالدرون، رئیس جمهور مکسیکو از جنگ مکسیکو بمقابل اتحادیۀ قاچاق بران مواد مخدر ابراز پشتیبانی محکم کرده، در عین زمان بر اهمیت حقوق بشر تاکید نمود.

این دو رئیس جمهور متعاقباً در ضیافت کاری شام با ستیڤن هارپر، صدراعظم کانادا اشتراک کردند.سه رهبر بروز دوشنبه قبل از عودت آقای اوباما به واشنگتن، بار دیگر ملاقات خواهند کرد.

موضوع مهم داخل اجندای آنها احیای مجدد اقتصاد های این سه کشور میباشد.


XS
SM
MD
LG