لینک های دسترسی

Breaking News

تورم پولی امریکا تغیر نکرده ولی مستهلکین نگران اند.


قیم مواد استهلاکی در ایالات متحده در ماۀ جولای تغیر ننموده و در حقیقت نسبت بسال گذشته دو فیصد کاهش یافته است.

یک گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر نشان میدهد که تورم پولی طی ده ها سال بیشترین کاهش نموده است.

بعضی از مفسرین میگویند این گزارش نشان میدهد که تورم مهار گردیده که به بانک مرکزی اجازه میدهد ربح بانکی را در پائین ترین حد در تاریخ نگهدارد.

بانک مرکزی بمنظور تقویۀ اقتصاد، ربح بانکی را کاهش میدهد ولی بمنظور مقابله با تورم آنرا بلند میبرد.

تورم پولی بخاطر بدترین پس روی اقتصادی از سال ۱۹۸۰ باینطرف، پائین نگهداشته شده، زیرا پس روی اقتصادی تقاضا برای اجناس و خدمات را کاهش داده و به شرکت ها قدرت زیادی برای بلند بردن قیم نمیدهد.

مصارف مستهلکین شاید درین نزدیکی ها بلند نرود و گزارش روز جمعه نشان میدهد که مستهلکین در ایالات متحده در مورد اقتصاد نگران تر شده اند.

XS
SM
MD
LG