لینک های دسترسی

Breaking News

یوسین کیندی شرایڤر، خواهر جان کیندی، رئیس جمهور فقید و سناتور رابرت کیندی در گذشت


هزاران عزا دار بروز جمعه در شهر کیپ کاد، ایالت ماساچوست اجتماع نمودند تا در مراسم خاکسپاری یونس کیندی شرایڤر، اشتراک ورزند.

خانمی که المپیک خاص را برای معیوبین روانی اساس گذاشت. وی بروز سه شنبه بسن ۸۸ سالگی وفات نمود.

یونس کیندی شرایڤر، خواهر جان کیندی، رئیس جمهور فقید و سناتور رابرت کیندی بود. و برادر دیگرش که در قید حیات میباشد سناتور تد کنیدی که به مریضی سرطان مغز دچار شده است، قادر به حضور در مراسم خاکسپاری خواهرش نگردید.

ولی آنچه که ویرا بیشتر در خاطره ها زنده نگه میدارد از تجربۀ وی با خواهر مریضش، روزمری الهام گرفته بود که چهار سال قبل وفات نمود. و آن المپیک خاص است.

اولین المپیک خاص در سال ۱۹۶۸ در شهر شیکاگو ، ایالت الینوی برگذار شد که در آن یک هزار ورزشکار اشتراک ورزیدند. و امروز، بیشتر از ۳ ملیون ورزشکار معیوب در ۱۵۰ کشور جهان به تمرینات مصروف هستند. قرار است مسابقات تابستانی جهانی در سال ۲۰۱۱ در شهر آتن، یونان برگذار گردد.

زمانیکه یونس کیندی کار خود را آغاز نمود، معیبوبین بشمول خواهرش روزمری، اکثراً وقت خود را در شفاخانه ها و یا موسسات دیگر سپری مینمودند.

در سال ۱۹۷۰، وی برای تصویب قانون تعلیم و تربیه برای اطفال معیوب تلاش نمود. این قانون تعلیم و تربیه مجانی را برای یک ملیون طفل در زمانی مساعد میساخت که آنان دسترسی به این تعلیمات نداشتند.

در سال ۱۹۸۴، یونس کیندی شرایڤر، مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت نموده و گفت:
"بیائید فراموش نکنیم که ما فرسنگ ها راه را برای معکوس ساختن تبعیضات و فشار هایکه ۱۸۰ ملیون باشنده معیوب جهان با آن روبرو است، در پیش داریم."

در دو سال اخیر، بیشتر از ۱۴۰ کشور جهان معاهده میثاق حقوق افراد معیوب سازمان ملل متحد را امضا نمودند و رئیس جمهور اوباما، ماه قبل در پای این معاهده امضا نمود. ولی هنوز هم راه درازی در پیش است.

اندرو امپارتو، رئیس انجمن امریکایی افراد معیوب میگوید بزرگترین چالش در این راه یافتن شغل است، افراد معیوب پائین ترین میزان داشتن کار را در بین اقلیت ها، در امریکا دارند.

وی میگوید آنان اکثراً معاشات کمتر داشته و بیشتر در خطر از دست دادن مشاغل شان میباشند. وی همچنان میگوید به اصلاحات در این زمینه ضرورت است تا افراد معیوبی که مشاغل شان را از دست میدهند، حداقل بیمه صحی را دریافت نمایند.

بیشتر از ۴۰ ملیون امریکایی، در جمع افراد معیوب حساب میشوند. تخمین ۷ و نیم ملیون نفر با تکالیف روانی مواجه هستند.
در سال ۱۹۹۰، کانگرس امریکا قانون امریکایی های معیوب را به تصویب رسانید.

طبق این قانون با افراد معیوب در مشاغل، در خدمات حکومتی، حمل و نقل و اماکن عامه چون هوتلها، باید مساویانه رفتار شود.

یونس کیندی شرایڤر، در راستای خدمات خود جوایز زیادی را دریافت نمود که بر علاوه مدال آزادی ریاست جمهوری، نشان افتخار از جانب دولت فرانسه، نشان خدمات بشری و افتخارات دیگر.

خانم کیندی شرایڤر، همسر سرجنت شرایڤر و مادر پنج فرزند بود، چهار پسر و یکدختر که دخترش ماریا شرایڤر شوارزینگر، از مطبوعاتی های سابقه دار و در حال حاضر بحیث همسر آرند شوارزینگر، والی ایالت کالیفورنیا، بانوی اول آن ایالت میباشد.

XS
SM
MD
LG