لینک های دسترسی

انفجارات در بغداد ۹۵ نفر را هلاک ساخت


پولیس عراق میگوید، یک سلسله انفجارات در نزدیک اهداف ومناطق مهم در سرتاسر بغداد ۹۵ تن را کشته و حد اقل ۵۳۸ تن دیگر را زخمی ساخت.

حملات روز چهارشنبه از وقت خروج عساکر جنگی امریکا به تاریخ ۳۰ جون از مناطق شهری بغداد بدین سو ، خونبار ترین حملات بود.

انفجارات در فاصله چند دقیقه از هم صورت گرفت. بم تعبیه شده در یک لاری در نزدیک وزارت خارجۀ عراق در یک منطقۀ رهایشی منفجر شد که آن محل را شیشه های شکسته وآروارپوشانید.

یک بم دیگر در مقابل وزارت مالیه آنکشور منفجر گردید و در عین حال پولیس میگوید که چندین فیرهاوان به تعمیرات دولتی و ساحات تجاری اصابت نمود.

این انفجارهمچنان کلکنیهای عمارت پارلمان عراق را در ساحه شدیداً تحت محافظت منطقه سبز،درهم شکست.

نیرو های امنیتی عراقی میگویند: آنان بروز چارشنبه دو عضو شبکه القاعده را با موتر مملو از مواد انفجاری دستگیر نمودند.

حسین علی کمال معاون وزارت داخله عراق در یک مصاحبه با سرویس کردی صدای امریکا: اعضای مرتبط به القاعده و بقای حزب بعث در رژیم رئیس جمهور اسبق صدام حسین را، مسوول این حملات دانست.

نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت: حکومت آن کشور به منظور مقابله با چالش های دهشت افگنی، باید پلان ها و روش های امنیتی خویش را بازنگری کند.

شورای امنیت سازمان ملل حملات بم گذاری در عراق را شدیداً تقبیح نموده و بر حمایت خویش از مردم و دولت عراق و تعهدات خود در خصوص امنیت آن کشور، مجدداً تاکید ورزید.

XS
SM
MD
LG