لینک های دسترسی

آغاز تحقیقات مربوط بمگزاری های 2004 در هسپانیه


یک قاضی محکمۀ ملی هسپانیه تحقیقات جدید را در بمگزاری خط آهن سال 2004 در مدرید، پایتخت آن کشور اعلام نمود.

این قاضی میگوید شواهدی موجود است که هفت تن پول فراهم نمودند و معلومات را نیز پنهان نمودند تا چهار مظنون را از سپردن به عدالت مصون نگهدارند. بیست یک تن بخاطر آن بمگزاری به زندان فرستاده شده است.

انفجارات در چهار قطار آن باعث هلاکت 191 تن و جراحت یک هزار و نُه صد تن دیگر گردید. مدت کوتاهی بعد از حادثه، چندین مظنون خود را در یک اپارتمان در حومۀ مدریرد زمانی منفجر ساخته به قتل رسانیدند، که پولیس میخواست آنها را دستگیر نماید.

XS
SM
MD
LG