لینک های دسترسی

Breaking News

منظوری هیئت جدید تحقیقات (در امور دهشت افگنی) توسط اوباما


یک گزارش منتشره حاکیست که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده ایجاد یک تیم نخبۀ مستنطقین را هدایت داده تا از مظنونین عمدۀ دهشت افگنی استنطاق کنند.

روزنامۀ واشنگتن پوست از قول یک مقام ارشد حکومت نوشته که براک اوباما، رئیس جمهور هفتۀ گذشته تشکیل گروۀ موسوم به استنطاق زندانیان عمده را منظور کرد.

این روزنامه مینویسد که این گروه شامل متخصصین از چندین ادارۀ استخباراتی و پولیس میباشد و از جانب شورای امنیت ملی نظارت میشود که آنرا تحت نظارت مستقیم قصر سفید قرار خواهد داد.

براک اوباما، رئیس جمهور، قبلاً تدابیر شدید چون غرق شدن مصنوعی را که در حکومت جورج دبلیو بش، رئیس جمهور سابق مجاز بود، منع کرده است.

بموجب دساتیر جدید مستنطقین باید از حلقۀ صلاحیتی که توسط هدایات اردوی ایالات متحده تعیین گردیده و تکنیک هایی چون بلند کردن بیش از حد آواز موسیقی و محروم ساختن از خواب را منع قرار داده، عدول نکنند.

در یک گزارش جداگانه توسط روزنامۀ نیویارک تایمز نوشته شده که وزارت عدلیه باز کردن مجدد بعضی از قضایای سؤ رفتار با زندانیان در عهد حکومت بش را که ممکن است بعضی از مامورین و قراردادی های سی آی ای را به تعقیب جنائی معروض سازد، سفارش نموده است.

بروز دوشنبه، یک گزارش تحقیق کنندگان داخلی سی آی ای که برای مدت ها محرمانه بود و جزئیات تکنیک های تحقیقات جنجال برانگیز عهد بش را، فراهم مینماید، افشا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG