لینک های دسترسی

کوشش های ناتو برای جلب همکاری بیشتر اعضا در افغانستان


ناتو بر یونان، عضو آن پیمان تاکید میورزد تا بخاطر اختلافات با ترکیه، در همکاری نظامی اعضای نظامی و اتحادیۀ اروپا مداخله ننماید.

ناتو و اتحادیۀ اروپایی – که هر دو در افغانستان حضور دارند – تا هنوز موفق نشده اند بخاطر همکاری بهتر به موافقتامۀ امنیتی دست یابند. روز پنجشنبه، اندریس فو، منشی ناتو گفت نبود چنین توافقنامه اعضای ناتو را در افغانستان به خطر مواجه میسازد.

قرار بود سرمنشی ناتو در جریان سفرش به ترکیه بروز پنجشنبه چین پیامی را ایراد نماید.

همچنان بروز پنجشنبه، سرمنشی ناتو با صدراعظم یونان در آتن ملاقات نمود. ملاقات آنها روی بررسی ستراتیِژی جدید ناتو متمرکز بود.

صدراعظم یونان گفت همکاری اتحادیۀ اروپا و ناتو در افغانستان حیاتی میباشد و ناتو باید با تمام اعضای اتحادیۀ اروپائی همکاری نماید.

این رهبران همچنان در مورد سهم یونان در عملیات برهبری ناتو در افغانستان صحبت نمودند.

XS
SM
MD
LG