لینک های دسترسی

Breaking News

جوانان افغانستان، تحصیل و سهم در بازسازی


طی سال های اخیر خروج جوانان با استعداد و تحصیل یافته از افغانستان افزایش یافته است. این در حالیست که کشور جنگ دیده افغانستان جهت بازسازی به استعداد های جوان نیاز دارد.

یک آژانس خبری آلمانی جوانی را معرفی میکند که از افشای نامش خودداری نموده و میگوید که حتی دوستان نزدیک او هم نمی دانند که او واقعاً مصروف چه کاری است.

او که نام مستعار خود را میرویس معرفی نموده میگوید، دوستانش به این باور اند که وی در یک موسسه خیریه وظیفه دارد.

اما حقیقت این است که میرویس با نیروهای امریکائی منحیث ترجمان وظیفه داشته و خود را هدف حملات طالبان قرار داده است.

این جوان وظیفه اش را نه تنها برای معاش بلکه برای دریافت کارت سبز یا کارت قبولیت ایالات متحده، نیز انجام میدهد - که با استفاده از آن میتواند به ایالات متحده رفته و در آنجا به زندگی اش ادامه دهد.

چنین به نظر میرسد که میرویس در آینده های نزدیک با خانم و دختر کوچکش افغانستان را ترک نموده و در امریکا با آنعده افغانهایکه بنابر مسائل مختلف مجبور به ترک افغانستان شده اند، یکجا شود.

افغانستان تحت بازسازی قرار دارد و فرار جوانان از افغانستان صدمه بزرگی به این کشور است، زیرا در این مقطع زمانی این کشور به کدر ها و جوانان تحصیل یافته و با استعداد خویش نیاز مبرم دارد.

آژانس علاوه میکند که تنگ دستی، بیکاری و نبودن امنیت از جمله عواملی است که افغانها را مجبور به فرار میسازد، و از همین رو هر زمانی که موقع مساعد شود پا به فرار میگذارند.

یک تعدادی از جوانان که با نیروهای امریکائی زمینه کار برایشان مساعد نگردیده است، با پرداخت هزاران دالر به قاچاقبران و استفاده از راه های خطرناک به کشور های غربی میروند.

آژانس خبری آلمانی به نقل قول از یک افغان میگوید که وی برای فرستادن شش عضو فامیلش به کشور آسترالیا مبلغ هفتاد هزار دالر امریکائی به یک قاچاقبر تادیه نموده است.

با جود این هم بعضی از افغانها از کشور های غربی دوباره به کشور شان برمیگردند، اما آین ها آنعده افرادی هستند که در موسسات دولتی و غیر دولتی در مقام های بلند ایفای وظیفه مینمایند و این عده افراد پاسپورت های خارجی داشته و در صورتی که وضعیت به تیرگی بکشد دوباره به کشور های غربی فرار میکنند.

میرویس در مورد مسقر شدنش در امریکا میگوید، ایالات متحده برای شش ماه اول به آنها کمک میکند ولی بعد از گذشت شش ما باید برایش کاری سرشته کند، اما تعدادی زیادی افغانها برای شان کاری های درستی نمیتوانند بیابند و آنها، حتی دکتوران و اقتصاد دانان افغان هم، مجبور میشوند در مغازه ها و رستورانت ها کار کنند.

میرویس میگوید، من نمیخواهم که کشور خود را ترک کنم اما هراس دارم که طی سال های آینده وضع امنیتی بد تر خواهد شد، پس بهتر است که از این جا بیرون شده خود را به جای دیگری برسانم.

XS
SM
MD
LG