لینک های دسترسی

اعطای حق دفاع به زندانیان بگرام


گزارش های منتشر شده حاکیست که حکومت اوباما بزودی به توقیف شدگان در محبس ایالات متحده در افغانستان قابلیت مبارزه قانونی را علیه اتهامات وارده بر انان اعطا خواهد کرد.

ین گزارش که در روزنامه نیویارک تایمز امروز یکشنبه بنشر رسید بنقل قول از مقامات حکومتی که نامشان ذکر نگردید بیان داشت که این امتیاز تازه به حدود ششصد توقیف شده در این محبس در پایگاه هوایی بگرام در کابل داده خواهد شد.

مقامات میگویند که برای بار اول اردوی ایالات متحده برای هر زندانی در بگرام یک نماینده را تعین خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG