لینک های دسترسی

دستگیری قوماندان عمدۀ طالبان در وادی سوات


مقامات نظامی پاکستان میگویند آنها یک قوماندان عمدۀ طالبان را دستگیر نموده اند که به قتل کارمندان نظامی متهم میباشد.

قوای نظامی پاکستان بروز چهارشنبه گفت آنها شیر محمد قصاب، قوماندان طالبان را در وادی سوات دستگیر نموده اند.

قصاب بخاطر بیرحمی خود، در بین مردم محل مشهور میباشد.

یک نطاق قوای نظامی پاکستان گفت، در تبادلۀ آتش قبل از دستگیری، قصاب زخمی شد و سه فرزند او به قتل رسیدند.

قوای پاکستانی قوماندان های عمدۀ طالبان را در آن منطقه، بشمول مسلم خان، سخنگوی تندروان را، دستگیر نموده اند.

مقامات میگویند این دستگیری ها طالبان را ضعیف ساخته و قوای امنیتی را کمک میکند تا علیه تندروان در منطقه عملیات های موفقانۀ را انجام بدهند.

XS
SM
MD
LG