لینک های دسترسی

پیش بینی افزایش تولیدات انرژی ذروی در هند


تولیدات انرژی ذروی در هند طی چند سال های بعد که فقدان انرژی و مبازره این کشور در قسمت رفع تغییر در وضع جو زمین را کمک خواهد کرد، افزایش خواهد یافت.

انجانا پسریچا از دهلی جدید گزارش میدهد که هند میگوید تلاش های جهانی برای جلوگیری از توسعه سلاح ذروی ناکام مانده است.

منموهن سینگه، صدر اعظم هند میگوید که صنعت جهانی ذروی امکانات زیادی را در هند دارا خواهند بود، زیرا تولیدات تولیدات انرژی ذروی در چهار سال آینده در هند افزایش زیادی خواهد داشت.

سینگه بروز سه شنبه در بیاناتش در کنفرانس استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در دهلی جدید گفت انرژی ذروی هند در حال توسعه است.

"اگر ما بتوانیم برنامه خود را بخوبی تنظیم کنیم، ستراتیژی سه مرحله ما تا سال ۲۰۵۰ قادر به تولید ۴۷۰ هزار میگاوات برق خواهد بود. که این وابستگی ما را بر مواد سوخت فوسیل رفع ساخته و مبارزه در رفع تغییر در هوای جهان را کمک زیادی خواهد کرد. "

اکثر شرکت ها از کشور های چون ایالات متحده و فرانسه، از زمانیکه منع بر تجارت مواد زروی ملکی با هند برداشته شد، متوجه این بوده اند کارخانه جات ذروی را در هند بنا نمایند.

هند امید وار است که افزایش در قدرت پاک ذروی اش وابستگی این کشور بر تیل را رفع ساخته و صعود گاز کاربن را کم سازد.

صدر اعظم سینگه از برنامه خلع سلاح ذروی انتقاد نموده و گفت که تلاش در جلوگیری از انتشار سلاح ذروی در جهان ناکام مانده است.

در مرکز این مسله معاهده عدم انتشار سلاح ذروی موجود است که صرف ۵ کشور را بحیث کشور های دارای اسلحه ذروی میشناشد.

بیانات منموهن سینگه در حالی صورت میگیرد که فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد از همه کشور ها خواسته است تا این معاهده را امضا نمایند.

این فیصله نامه که از طرف امریکا حمایت میکردد باعث این نگرانی شده است که هند ممکن است برای شامل شدن به این پیمان تحت فشار قرار خواهد گرفت.

"بی موثریت این پیمان بر امنیت ما تاثیر معکوسی داشته است. معاهده عدم انتشار سلاح ذروی برای موفق بودن باید جهانی باشد، باید پر مفهوم و بدون تمیز بوده و با هدف خلع سلاح ذروی ارتباط کامل داشته باشد. "

هند میگوید در شامل شدن به معاهده عدم انتشار سلاح ذروی منحیث یک کشور دارای سلاح ذروی سوالی ندارد، و میگوید که سلاح ذروی بخش عمده امنیت ملی هند است.

XS
SM
MD
LG