لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر مراکز نظامی در نزدیک اسلام آباد


مقامات نظامی در پاکستان میگویند، سعی دارند دو فرد مسلحی را دستیگر کنند که بخشی ازیک حملۀ مهلک روز شنبه دردفاتر مرکزی نظامی در راولپندی در نزدیک اسلام آباد هستند.

مقامات نظامی میگویند چهار تندرو متعاقب حملۀ روز شنبه در اولپندی طی حمله مسلحانه کشته شده اند و قوای امنیتی بعداًدو فرد مسلح را تعقیب کرد که فرار گرده بودند.

مقامات امنیتی پاکستان می گویند بعضی تندروان شامل در حمله گروگان هم گرفته اند.

پنج پولیس در این حمله زخمی شده اند.

یک سخنگوی نظامی گفت افراد مسلح که با البسۀ ستر واخفای نظامی ملبس بودند به داخل این مجتمع نظامی با موتر داخل شده و بعداز آنکه توسط عساکر توقف داده شدند، به گلوله باری آغاز کردند.

جاده هایی که به این مرکز نظامی منتهی میشوند، فوراً مسدود گردیده و هلیکوپتر های توپدار بر فراز این محل پرواز میکردند.

روز جمعه رهبران پاکستان گفته بودند که یک تهاجم جدید را علیۀ تندروان در منطقۀ قبایلی شمالغرب آغاز خواهند کرد. در اوایل روز حد اقل ۵۰ نفر در اثر حملۀ یک بم افگن انتحاری در شهر پشاور، بهلاکت رسیدند.

بیش از ۱۲۰ تن دیگر زمانی زخمی شدند که یک بم افگن، موترش مملو ازمواد منفجرۀ اش را در نزدیک عمارت عدلیۀ ولایت منفجر ساخت. این مرگبار ترین حمله در پاکستان از بیش از ۶ ماه بدین سو بود.

هیچ منبعی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده اما رحمن ملک وزیر داخلۀ پاکستان ،مسئولیت این حمله را بدوش طالبان انداخته میگوید،حکومت هیچ بدیلی غیر از عملی نمودن یک عملیات نظامی در وزیر ستان جنوبی ندارد.

از سوی دیگر حکومت پاکستان امروز نشرات دو کانال خبری مستقل را متوقف ساخت.

کانالیهای خبری جیو و سما که در گذشته از حکومت انتقاد میکردند روزشنبه از نشرات باز ماندند.

این دو استیشن یک پیام از جانب مطبوعات پاکستان را نشان میدهد که میگفت نشرات کانالهای خبرهای مستقل تلویزیونی را تا اطلاع بعدی معطل شده است .

XS
SM
MD
LG