لینک های دسترسی

اظهارات مقام ارشد ملل متحد رد مورد تقلب در انتخابات افغانستان


مقام عالیرتبۀ ملل متحد در افغانستان تائید مینمایدکه در انتخابات جنجال بر انگیز ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگست، تقلب قابل ملاحظه و گسترده صورت گرفته است.

کای آیده به روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت نمود و اتهامات پیتر گلبریت، معاون سابق خود را مبنی بر اینکه وی شواهد تقلب در انتخابات افغانستان را نادیده گرفته، رد نمود.

این دیپلومات نارویجی شکایت نمود که اتهامات آقای گلبریت، اعتماد بر پروسهٌ انتخابات افغانستان را تحت الاشعاع قرار می دهد، و شفافیت ماموریت ملل متحد را تضعیف مینماید.

باوجود اظهارات کای آیده در مورد تقلب گسترده در انتخابات افغانستان، وی گفت اینرا نمی دادند که به چه تعداد آرا مشروعیت ندارد.

ایالات متحدهٌ امریکا از تحقیقات کمیسیون سمع شکایات افغانستان پشتیبانی نموده که قرار است در این هفته در مورد تعداد آرای که قابل شک و تردید است ، گزارش دهد.

این کمسیون می تواند که آقای کرزی را برنده اعلان نماید، ویا اگر تعداد زیاد آرای وی تقلبی باشد، انتخابات به دور دوم خواهد رفت که بین آقای کرزی و رقیب عمده اش داکتر عبداله عبداله خواهد بود.

به اساس نتایج مقدماتی گفته شد که آقای کرزی ۵۴ فیصد آرا را بدست آورد، و داکتر عبداله عبداله وزیر خارجهٌ سابق ۲۸ فیصد را حاصل نموده است.

گالبریت گفته بود معلوماتی که توسط کارمندان ملل متحد جمع آوری شده نشان میدهد که کرزی از این تقلب نفع بیشتر برده است .

XS
SM
MD
LG