لینک های دسترسی

کمیسیون سمع شکایات افغانستان روش شمارش مجدد را تغییرداده است


موسسه ناظریکه مسول باطل ساختن آرای تقلبی در انتخابات جنجال بر انگیز افغانستان است، روش شمارش مجدد را برای بار دوم در یک هفته تغییر داده است.

کمیسیون سمع شکایات میگوید شکل شمارش خود را که از آن در تعیین تعداد آرای مورد شک استفاده میشود، تغییر داده است.

تحلیل گران میگویند روش تازه چانس حامد کرزی را در احزار مجدد ریاست جمهوری، بیشتر میسازد.

اعضای کمیسیون تاکید میکنند که روش شمارش مجدد شان درست است، و این تغییر اتهامات بین اعضای کمیسیون را رفع خواهد ساخت.

مصطفی بارک زی، یکی از دو افغان شامل در کمیسیون ۵ عضوی بروز دوشنبه استعفی نمود.

او گفت کمیسیون بی جهت تحت نفوذ اعضای خارجی کمیسیون قرار گرفته است.

ناظرین کشور های اروپایی گفته اند بیش از ۳۰ فیصد آراء مورد شک قرار دارد.

XS
SM
MD
LG