لینک های دسترسی

Breaking News

سناتور جو لیبرمن طرفدار تعزیرات شدید بالای تهران


سناتور لیبرمن میگوید: "عقیدۀ شخصی من چنین است که رهبریت فعلی ایران، رژیم متعصبی که از تهران حکمفرمائی میکند، زمانی از از حاشیۀ پروگرام ذروی دوری خواهد جست که درک نموده باشند تا اگر ناکام شوند، پیامد های شدیدی ببار خواهد آرود که رژیم آنها را مورد تهدید قرار دهد".

قانونگزاران در کانگرس بخاطری خواهان تعزیرات شدید بالای ایران گردیدند که این افشا شد که آن حکومت در یک مرکز از قبل افشا نشدۀ غنی سازی یورانیم در شهر قم فعالیت مینمود.

قرار است ادارۀ بین المللی انرژی ذروی آن مرکز را در اواخر ماه جاری تفتیش نماید.

دیوید ماکوسفکی، تحلیل گر شرق میانه میگوید

ماکوسفکی: "ما این مرکز را در قم کشف نمودیم، آیا مراکز مخفی دیگری در آنجا وجود دارد؟ آیا آنها این مقدار یورانیم را در محل دیگری تغیر نمیدهند؟ این موضع عامل عمدۀ دیگری است که باید روشن شود".

درحالیکه حکومت اوباما به پیشبرد دپلوماسی با ایران متعهد است، این اداره همزمان راه تصویب تعزیرات شدید تری را در تلاشی بخاطر جلوگیری تهران جهت خروج از مذاکرات دنبال میکند.

تا اکنون، باوجود کوشش های حکومت امریکا تا روسیه و چین را قانع بسازد که بدون چنین تهدیدی، ایران بخاطر سر خم کردن پاداش اندک دارد، آن دو کشور از وضع تعزیرات جدید حمایت نکرده اند.

کینیت پولک، که تحلیلگر سابق ادارۀ استخباراتی مرکزی در مورد مسائل نظامی ایران بود، ادعا میکند که طوری به نظر نمیرسد که تعزیرات جدید تاثیر عمدۀ بر تهران داشته باشد تا غنی سازی یورانیم را متوقف سازد.

پولک میگوید: "حراس من ازین است که شاید ما چیزی بدست بیاوریم، ولی آن کافی نخواهد بود، و زمانیکه چنین واقع شود، تمام پالیسی ناموثر و غیر مثمر ثابت خواهد شد".

پولک میگوید او از مذاکرات با ایران حداقل از یک دهه بدین سو حمایت کرده است، ولی اکنون فکر میکند زمانی فراه رسیده تا آن حکومت را منزوی ساخت.

پولکمیگوید: "موثرترین کاری که ایالات متحده برای مردم ایران، و حرکت حزب مخالف انجام داده میتواند، منزوی ساختن آن رژیم است، تا آن کشور را منفت مشروعیت توسط جامعۀ جهانی را ندهد".

مایکل اوهنلون، کارشناس ادارۀ بروکینز، یک گام فراتر رفته، تعزیرات مالی را پیشنهاد میکند که دربرگیرندۀ انسداد دریایی بوده تا بخاطر قید ساختن حکومت ایران استفاده شود.

XS
SM
MD
LG