لینک های دسترسی

'جنگ گوریلایی' در پاکستان


اخیراً طالبان پاکستانی بیش از 100 تن را در حملات بزرگ به قتل رسانیده اند. وزیر داخلۀ پاکستان افزایش در خشونت را جنگ گوریلايی عنوان نموده، و قبل از یورش نظامی علیه تندروان در وزیرستان جنوبی، رهبر طالبان تعهد نموده است تا به حمله بر اهداف حکومتی ادامه خواهند داد.

خشونت در حالی به وقوع میپیوندد که اسلام آباد و واشنگتن روی اعتراضات پاکستان در مورد شرایط لایحۀ کمک ملکی 7.5 میلیارد دالری طی پنج سال آینده صحبت میکنند که روز پنجشنبه رئیس جمهور اوباما آنرا امضا کرد.

حملات هماهنگ شده توسط تندروان بر دفاتر قوای امنیتی در لاهور و سایر مناطق متشنج باعث قتل تعداد زیادی بروز پنجشنبه در پاکستان گردید.

مامورین در لاهور گفتند گروهی از مردان مسلح به دفتر منطقوی "ادارۀ تحقیقاتی فدارل" و دو مرکز تربیوی پولیس داخل شدند.

در شمالغرب پاکستان، یک انفجار توسط موتر مرکز پولیس را در کوهات ویران ساخت. یک ساعت بعد، یک ماین در یک منطقۀ مسکونی در پشاور انفجار کرد.

حملات طالبان درحالی صورت میگیرد که قوای نظامی به یورش نظامی علیه مواضع تندروان در وزیرستان جنوبی آمادگی میگیرد.

سرکوبی تندروان یکی از شرایط عمدۀ کمک غیرنظامی 7.5 میلیارد دالری برای پاکستان است که هفتۀ گذشته توسط کانگرس ایالات متحده تصویب گردید.

درحالیکه لایحۀ کری-لوگر تصویب شد، شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در واشنگتن آمده بود تا با هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده ملاقات نماید. ولی این لایحۀ کمکی فقط چند روز بعد از تصویب شدن، منجر به جنجال ها در پاکستان گردید، و آقای قریشی دوباره به واشنگتن عزیمت کرد.

"با بسیار وضاحت گفته بودم که پاکستان نمیخواهد با حاکمیت ملی خود مصالحه نمای"د.

او بعد ازآن به امریکا برگشت که مامورین نظامی و ملکی اتهام وارد نمودند که پلان کمکی، حاکمیت ملی پاکستان را به مصالحه قرار میدهد.

بعضی گزارش ها میرسانید که قوای نظامی از موادی انتقاد نموده بودند که مساعدت را به سرکوبی نزاع طلبی مرتبط میسازد. گزارش های دیگر میرساند که قوای نظامی مادۀ را قبول نکرده بود که خواهان نظارت گستردۀ ملکی بر قوای نظامی شده بود.

قانونگزاران امریکایی به وزیر خارجۀ پاکستان گفتند که در لایحه تغیراتی رونما نخواهد گردید. ولی آنها موافقه نمودند تا توضیحات مشترکی را بخاطر کاهش نگرانی های پاکستان ضمیمه سازند.

سناتور جان کیری با آقای قریشی ملاقات کرد تا توضیحات دهد.

"این لایحه به هیچ طریقی کوششی به مصالحه قرار دادن حاکمیت ملی پاکستان نمیباشد. لایحه تجاوزی بر منافع امنیت ملی پاکستان نبوده، و حتی گوشهء کوچکی از عملیات نظامی و ملکی پاکستان را اداره نمیکند".

شاه محمود قریشی واشنگتن را با ملاحظۀ خوشبینانه ترک نمود.

"ما گام هایی را به صوب آینده برداشته ایم و دوباره به پاکستان برگشته به پارلمان خود میگویم و بحث را چنین خاتمه میدهم که روابط ما ادامه خواهد یافت، آنرا تعمق بخشیده تقویت میدهیم. از مساعدت تان سپاسگزارم".

این مباحثه نشان دهندۀ بی اعتمادی بعضی پاکستانی های در مورد اهداف ایالات متحده، و دریده گی بین حکومت نظامی ضعیف و قوای نظامیی بوده که برای بیش از نصف 62 سال تاریخ آن کشور، ادارۀ پاکستان را بدست داشته است.

XS
SM
MD
LG